11-10-2018

Będą nowe sygnalizacje na Kondratowicza i KOR

Będą nowe sygnalizacje na Kondratowicza i KOR

Rozpoczynamy przygotowania kolejnych inwestycji w sygnalizację świetlną. Nowe światła planujemy na ul. Kondratowicza (przy ul. Blokowej) i ul. Komitetu Obrony Robotników – d. 17 Stycznia (przy ul. Zarankiewicza). Właśnie ogłosiliśmy przetarg na dokumentację projektową obu inwestycji.

Oba skrzyżowania są szczególnie niebezpieczne dla pieszych. U zbiegu ul. Kondratowicza z ul. Blokową i ul. Przy Grodzisku powstało w ostatnich latach wiele nowych osiedli, co znacznie zwiększyło zarówno ruch kołowy jak i pieszy. Przeprowadzony w 2017 r. audyt bezpieczeństwa wykazał, że podstawowym problemem jest tu nadmierna prędkość pojazdów oraz niedostateczna ochrona pieszych, oczekujących na przejście i przechodzących przez jezdnię. Do budowy sygnalizacji na tym skrzyżowaniu zobowiązany był deweloper, budujący pobliskie osiedla, jednak do dziś nie wywiązał się z tego obowiązku. Dlatego zapadła decyzja o budowie sygnalizacji przez ZDM – po jej zakończeniu będziemy analizować możliwość obciążenia kosztami dewelopera.

Nowa sygnalizacja zostanie również zaprojektowana na przejściu dla pieszych przez ul. Komitetu Obrony Robotników (d. 17 Stycznia) w rejonie ul. Zarankiewicza. Piesi muszą tu pokonać dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a pojazdy rozwijają znaczne prędkości, stwarzając zagrożenie dla przechodniów. Sygnalizacja ma poprawić bezpieczeństwo na tym przejściu.

Przetarg obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy trzech istniejących sygnalizacji świetlnych: w Al. Jerozolimskich (skrzyżowanie z ul. Ryżową), w al. Witosa (skrzyżowanie z ul. Idzikowskiego) i w ul. Sikorskiego (skrzyżowanie z ul. Czarnomorską). Wszystkie te sygnalizacje są już wyeksploatowane i wymagają kompleksowej przebudowy.

Oferty w przetargu można składać do 17 października. Firma wybrana w przetargu będzie miała 6 miesięcy na przygotowanie dokumentacji. Po jej ukończeniu, ogłosimy przetarg na realizację robót.

Powered by Projectic.pl