Będą windy na placu Na Rozdrożu - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

21-04-2023

Będą windy na placu Na Rozdrożu

Dzisiaj rozpoczęła się generalna przebudowa placu Na Rozdrożu. Zainstalowane będą windy, powstaną nowe przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i wygodne przystanki autobusowe. Z placu będą mogli komfortowo korzystać również rodzice z dziećmi w wózkach, osobny starsze i z niepełnosprawnościami. Zakończenie prac planowane jest na przyszły rok.

Modernizacja Placu na Rozdrożu.

– Miasto dostępne dla wszystkich to jeden z priorytetów mojej prezydentury. Dlatego zależy mi na tym, żeby plac Na Rozdrożu był bardziej dostępny dla rodziców z wózkami, osób starszych i wszystkich, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, ale również dla pieszych i rowerzystów. Dlatego już za rok miejsce to zmieni się diametralnie – będą tu windy na Trasę Łazienkowską, a ścieżki rowerowe i przystanki autobusowe zostaną poszerzone. Powstaną też nowe przejścia dla pieszych, będzie więcej zieleni – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Rewitalizacja placu Na Rozdrożu wpisuje się w szerszy plan stolicy bardziej dostępnej – nieopodal, przy Agrykoli, trwa przebudowa wiaduktów, wytyczane są obustronne ciągi pieszo-rowerowe, zbudowane zostaną specjalne pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami. W przyszłości planowana jest również budowa pochylni dla wózków na Przyczółku Grochowskim.

Plac dostępny dla wszystkich

– Idea Warszawy dla wszystkich jest konsekwentnie realizowana przez prezydenta stolicy, warszawskich samorządowców oraz społeczników. Doskonale widać to przy okazji każdej inwestycji, która jest planowana, rozpoczynana i oddawana do użytku – mówi Aleksandra Gajewska, posłanka na Sejm RP i przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. Warszawy. – O dostępną Trasę Łazienkowską zabiegaliśmy – wraz z radnymi dzielnicowymi i społecznikami – już wiele lat temu. Chcieliśmy, żeby była to przebudowa kompleksowa – uwzględniająca wszystkie 11 węzłów przesiadkowych w okolicach placu Na Rozdrożu. Wnioskowaliśmy, żeby zlikwidować tutejsze bariery architektoniczne, które sprawiały, że miejsce to było niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zmianom „odzyskamy” dla nich ten plac. Już niedługo, dzięki determinacji i wrażliwości społecznej samorządowców, radnych oraz władz miasta miejsce to, tak pięknie położone – w pobliżu lubianych przez mieszkańców stolicy parków i zabytków – będzie dostępne dla wszystkich – dodaje posłanka Gajewska, w przeszłości warszawska radna.

Plac Na Rozdrożu to specyficzne miejsce. Jest to obszar zabytkowy, który powstał jeszcze w XVIII wieku jako element Osi Stanisławowskiej, ale w XX wieku plac przeszedł szereg przemian w związku z budową Trasy Łazienkowskiej. Od tego czasu centralna część placu jest dwupoziomowa, pod jego płytą w tunelu biegnie miejska arteria. Jednak nie wszystkie rozwiązania przetrwały próbę czasu – brak wind z Trasy Łazienkowskiej na poziom placu sprawia, że miejsce to jest praktycznie niedostępne dla osób starszych, na wózkach i z wózkami.

Stan obecny

Stan po przebudowie

Nie tylko windy

Przebudowa placu Na Rozdrożu odbywa się z poszanowaniem jego warstwy historycznej. Poprzedziły ją konsultacje społeczne oraz ustalenia z konserwatorem zabytków. Inwestycja będzie miała też nadzór archeologiczny.

Co się zmieni na placu? Dla wielu osób najważniejsza w całej inwestycji jest budowa wind, które połączą górny i dolny poziom placu. Prowadzić będą prosto na przystanki autobusowe w ciągu Trasy Łazienkowskiej, na które obecnie można dostać się jedynie po długich schodach. One również zostaną odnowione.

Również przystanki zostaną przebudowane, poszerzone i wyposażone w więcej miejsc do siedzenia oraz wyższy, profilowany krawężnik, który ułatwi wsiadanie do autobusu. Na krańcach przystanków pojawi się też więcej zieleni.

Wyznaczone zostaną dwa nowe naziemne przejścia dla pieszych – po zachodniej stronie Alej Ujazdowskich (przez wlot ul. Koszykowej) oraz w osi alei Wyzwolenia.

Skorzystają również rowerzyści – istniejące przejazdy zostaną poszerzone, a równolegle do nowego przejścia w rejonie ulicy Koszykowej powstanie nowy przejazd, do którego prowadzić będzie droga rowerowa łącząca się z resztą tras dochodzących do placu. Powstanie też łącznik rowerowy po zachodniej stronie placu i droga dla rowerów łącząca plac z przebudowywanymi wiaduktami nad Agrykolą. W wielu punktach na placu trasa rowerowa będzie odseparowana od chodnika za pomocą zieleni.

Miejsce dla pomnika

Równolegle z przebudową placu Na Rozdrożu, powstawać będzie zapowiadany pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Pomnik budowany jest w ramach rządowego programu „Niepodległa” – na podstawie porozumienia z władzami Warszawy. Obie inwestycje mają być realizowane w tym samym czasie.

Prace na placu Na Rozdrożu wykonuje firma Strabag, a koszt modernizacji wyniesie 26,4 ml zł. Koniec robót planowany jest na 2024 rok. Inwestycja będzie dofinansowywana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prace remontowe nie spowodują znaczących utrudnień na placu oraz Trasie Łazienkowskiej – zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzane tylko na krótkich odcinkach jezdni czy chodników. O szczegółach będziemy informować w osobnych komunikatach.

Projekt organizacji ruchu

SOR_PL_NA_ROZDROZU_WARIANT_1_(1)

Powered by Projectic.pl