Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Audyt przejść w kolejnej dzielnicy - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

27-10-2020

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Audyt przejść w kolejnej dzielnicy

Wilanów jest czwartą tegoroczną dzielnicą, w której przeprowadziliśmy audyt przejść dla pieszych pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zbadaliśmy w niej 97 przejść. 19 otrzymało noty 0 lub 1, kwalifikujące je do poprawy bezpieczeństwa.

Kompleksowy audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na wszystkich przejściach dla pieszych bez sygnalizacji prowadzimy od 2016 r. Jest podyktowany troską m.st. Warszawy o uczestników ruchu drogowego. Biorą w nim udział 3- lub 4-osobowe zespoły składające się z audytorów o różnych kompetencjach i doświadczeniach, aby na problemy spojrzeć z każdej możliwej perspektywy i dokonać jak najlepszego przeglądu ocenianych zebr.

19 do poprawy

Ze względu na skalę, proces audytu rozłożono w czasie. Bieżący rok jest ostatnim, w trakcie którego dokonujemy oceny przejść. Sprawdzanie nieosygnalizowanych zebr pod kątem bezpieczeństwa właśnie zakończyliśmy w Wilanowie. Pod lupę w tej dzielnicy wzięliśmy 97 przejść. 23 otrzymały notę 2, takiej samej liczbie zebr wystawiono 3. Na 4 oceniono 24 przejścia, na 5 – 8. 19 przejściom audytorzy wystawili 0 lub 1.

Na podstawie wyników audytu podejmiemy decyzję, jakich dokonać poprawek na ocenionych na 0 lub 1 zebrach i w ich otoczeniu, by stały się bezpieczniejsze. Zmiany na pewno będą wiązały się z ingerencją w infrastrukturę.  Zastosowane rozwiązania będą różne w zależności od lokalizacji zidentyfikowanych problemów. Tak było do tej pory przy najniżej ocenionych przejściach – np. tam, gdzie główny problem stanowiła nadmierna prędkość kierowców, skuteczniejszym rozwiązaniem okazywała się instalacja progów zwalniających niż kosztowna budowa sygnalizacji świetlnej. Jednak np. w miejscach, gdzie w sąsiedztwie krzyżują się drogi, lepszym sposobem poprawy bezpieczeństwa stawało się wyposażanie przejść w azyle dla pieszych czy w sygnalizację.

Wyniki audytu

Do tej pory audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadziliśmy w 16 dzielnicach. W 2016 r. sprawdziliśmy przejścia w Śródmieściu, na Ochocie i Pradze-Południe. Te dzielnice zostały wybrane w pierwszej kolejności, bo tam – jak pokazywały statystyki – był największy ruch pieszych i pojazdów oraz dochodziło do wielu wypadków. W Śródmieściu audytorzy przebadali 368 przejść, na Ochocie – 207, a na Pradze-Południe – 351.

W 2017 r. audyt przeszły przejścia na Bielanach (243), Mokotowie (347), Targówku (218) i Ursynowie (222). Następnie audyt kontynuowaliśmy w 2019 r. Zbadanych zostało wtedy 348 przejść w Wawrze, 229 we Włochach, 155 na Pradze-Północ, 171 na Bemowie i 182 na Żoliborzu. W tym roku, przed Wilanowem, audytowi poddanych już zostało 255 przejść na Białołęce, 108 w Rembertowie i 112 w Wesołej. Na Białołęce notę 0 lub 1, kwalifikującą przejście do poprawy bezpieczeństwa, otrzymały 32 zebry, w Rembertowie – 24, a w Wesołej – 12.

Łącznie zbadanych zostało już 3613 przejść. Do zakończenia audytu pozostało sprawdzenie 161 zebr w Ursusie i 320 na Woli. Jeśli liczby te nie ulegną zmianie (zdarza się, że wytypowane przejścia „wypadają” z audytu, bo tuż przed nim poprawiliśmy bezpieczeństwo np. montując sygnalizację), audytorzy ocenią w sumie 4094 przejść dla pieszych na drogach w gestii ZDM. Wyniki wszystkich dotychczasowych audytów można sprawdzić na naszej stronie.

Powered by Projectic.pl