ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
09-01-2017

Budki, kioski, pawilony - dbamy o porządek w pasie drogowym

Dbamy o porządek i estetykę pasa drogowego, starając się usuwać z niego obiekty, które utrudniają korzystanie z drogi i – w wielu przypadkach – są uciążliwe dla mieszkańców.

ZDM jako zarządca drogi wydaje zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod wszelkiego rodzaju obiekty niezwiązane z jej funkcją. Wśród nich są m.in. obiekty handlowe: pawilony, kioski itd.

Na ustawienie w pasie drogi np. kiosku handlowego wydawana jest właścicielowi decyzja administracyjna. Określa ona m.in. czas, w którym obiekt może legalnie zajmować pas drogowy. Nie chcemy dopuszczać do sytuacji, w której obiekt handlowy zagraża bezpieczeństwu (np. poprzez realizację dostaw w sposób naruszający przepisy) lub jest uciążliwy dla mieszkańców. Dlatego w takich przypadkach, gdy wygasa termin decyzji, analizujemy możliwość dalszego funkcjonowania obiektu i, jeśli są ku temu przesłanki, decydujemy się nie wydawać jej na kolejny okres. Wówczas po upływie terminu decyzji kiosk powinien zostać usunięty przez właściciela.

W niektórych przypadkach właściciel nie zgadza się z naszymi argumentami i odwołuje się od decyzji. W takim przypadku usunięcie obiektu (nawet jeśli już nie funkcjonuje) trwa dłużej - za cały ten okres naliczamy kary.

W wielu sytuacjach sprawę udaje się jednak rozstrzygnąć bez odwołań. W ubiegłym roku z pasa drogowego w ten sposób zniknęło 27 kiosków handlowych. Ich właściciele, po wygaśnięciu decyzji, usunęli obiekty z naszego terenu. W galerii pokazujemy kilka przykładów takich obiektów.

Zdjęcia

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie