Budowa rond na ul. Kadetów - po asfaltowaniu czas na słupy - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

18-11-2022

Budowa rond na ul. Kadetów – po asfaltowaniu czas na słupy

Położyliśmy pierwszą warstwę asfaltu na ul. Kadetów między skrzyżowaniami z ulicami H. Łasaka i Poprawną, które zamieniamy na ronda. U zbiegu z ul. Łasaka rondo posiada już nawierzchnię asfaltową, ale na skrzyżowaniu z Poprawną prace opóźniają kolidujące z inwestycją słupy energetyczne. Ponieważ procedura uzyskania pozwolenia na ich usunięcie przedłuża się, drugie rondo powstanie wiosną.

Budowa rond na ul. Kadetów.

Budowa rond wiąże się z uporządkowaniem ruchu w miejscach, gdzie ul. Kadetów przecina się z ulicami H. Łasaka i Poprawną. Chodzi o ułatwienie przejazdu we wszystkich relacjach i podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zyskają nie tylko kierowcy, ale także piesi i rowerzyści – inwestycja przewiduje uzupełnienie brakujących fragmentów drogi dla rowerów i chodników.

Czekamy na zgodę

Pierwsze z rond, na skrzyżowaniu ul. Kadetów z ul. H. Łasaka, zostało wybudowane we wrześniu. Kierowcy mogą z niego korzystać, ale jeszcze bez wjazdu na ul. Kadetów w kierunku Traktu Lubelskiego – obowiązuje nakaz skrętu z ul. Kadetów w ul. H. Łasaka, natomiast wyjeżdżający z ul. H. Łasaka muszą pojechać w prawo, w kierunku Wału Miedzeszyńskiego.

Z kolei od wybudowanego ronda w kierunku ul. Poprawnej mogą poruszać się tylko okoliczni mieszkańcy, dojeżdżając do swoich posesji. Od środy, 16 października, dojazd mają poprawiony – położyliśmy pierwszą warstwę asfaltu na ul. Kadetów. Masę ułożyliśmy między ulicami H. Łasaka a Poprawną. Warstwę ścieralną położymy, kiedy wybudujemy drugie rondo.

 

Na razie na skrzyżowaniu ulic Kadetów i Poprawnej prace zatrzymały się na rozebraniu dotychczasowej infrastruktury. Budowa ronda zostanie wznowiona po usunięciu kolidujących z inwestycją słupów energetycznych, które zastąpi nowa, wybudowana już we wrześniu podziemna sieć energetyczna. Aby usunąć konstrukcje, konieczna jest zgoda operatora sieci, czyli firmy Stoen. Obecnie czekamy na uzyskanie pozwolenia, co będzie równoznaczne z odblokowaniem prac – przełączeniem prądu na nowo wybudowaną sieć i wyjęciem przeszkadzających konstrukcji. Pierwsze przełączenia planowane są na 22 listopada. Spodziewamy się, że do końca roku kolidujące słupy zostaną usunięte.

Procedury związanej z usunięciem słupów nie mogliśmy wszcząć wcześniej niż przed rozpoczęciem pierwszych robót przez wykonawcę. Dlatego, że to właśnie jego obowiązkiem było wybudowanie nowej, podziemnej sieci energetycznej. Ten etap całej inwestycji został wykonany zgodnie z harmonogramem. Niestety, znacznie dłużej niż to było zaplanowane musieliśmy czekać na zgodę Stoen na usunięcie słupów.

Opóźnienie usunięcia słupów i uruchomienia nowej sieci oznacza, że budowa ronda rozpocznie się już w przyszłym roku. Związane jest to z warunkami atmosferycznymi. Robót bitumicznych nie można prowadzić, kiedy temperatura spada poniżej zera. Dlatego przewidujemy, że realizacja inwestycji zakończy się wiosną 2023 r.

Autobusy 

W Wawrze na czas obecnego etapu prac na ul. Kadetów i zawieszenia linii 219, transport zapewniają autobusy kursujące na uruchomionej zastępczej linii Z42. Obsługuje ona trasę: Wiatraczna – Grochowska – Płowiecka – Trakt Lubelski – Borków – Juhasów – Mrówcza – Skalnicowa – Ośrodek Szkoleniowy. Autobusy kursujące na linii nr 702 wróciły na trasę podstawową.

Natomiast autobusy obsługujące linię nr 213 nadal jeżdżą trasą objazdową. Częściowo jest ona inna niż ta, która obowiązywała między 5 lipca a 5 września – wtedy autobusy od ul. T. Bora-Komorowskiego kierowały się na ul. A. Fieldorfa „Nila” i dalej Wał Miedzeszyński. Teraz z ul. T. Bora-Komorowskiego wjeżdżają na ul. Stoczniowców i potem w ul. H. Łasaka, a następnie w prawo w ul. Kadetów, którą docierają do Wału Miedzeszyńskiego. Z Wału Miedzeszyńskiego skręcają w ulicę Bronowską, dojeżdżają do Traktu Lubelskiego, ul. Lucerny i swojej trasy podstawowej.

Zmiany w organizacji ruchu

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronach: www.infoulice.um.warszawa.pl oraz www.facebook.com/infoulice, natomiast komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego znajdują się na stronie: www.wtp.waw.pl. Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 można zamówić bezpłatną usługę powiadamiania SMS o utrudnieniach w ruchu w stolicy.

Powered by Projectic.pl