Ciąg dalszy metamorfozy ulicy Słowackiego - więcej miejsc parkingowych - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

03-12-2021

Ciąg dalszy metamorfozy ulicy Słowackiego – więcej miejsc parkingowych

Na Żoliborzu, korzystając z szerokiej jezdni, przenosimy parkowanie z chodnika w całości na jezdnię. Miejsc będzie zdecydowanie więcej. To kontynuacja zmian zapoczątkowanych w 2019 r. Ich zwieńczeniem będzie nowe przejście dla pieszych na wysokości ul. Szczepanowskiego.

Ulica Słowackiego jest jedną z najważniejszych na Żoliborzu. Na przestrzeni lat natężenie ruchu w tym miejscu mocno się zmieniło. Samochodów jest coraz mniej, a wraz z otwarciem metra z kilkunastu linii autobusowych pozostały zaledwie dwie.

Naturalne jest zatem, że przekrój ulicy jest dostosowywany do jej obecnej lokalnej funkcji. Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców pod koniec 2019 r. wyznaczyliśmy nowe przejście dla pieszych na wysokości urzędu dzielnicy, wyremontowaliśmy drogę dla rowerów oraz zbudowaliśmy jej brakujący fragment. W następnym roku na ul. Słowackiego pojawiły się dodatkowe stojaki rowerowe. Dokończenie zmian, o które wnioskowali mieszkańcy, zostało skoordynowane ze zmianami organizacji ruchu za sprawą wprowadzenia na Żoliborzu strefy płatnego parkowania.

Na odcinku od ul. Czaki do ul. Filareckiej zostały wyznaczone miejsca postojowe na jezdni, na większości z nich obowiązuje parkowanie skośne. Szacujemy, że zmieści się tam ponad 50 samochodów, 4 miejsca przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami. Dotychczas legalnie zaparkować mogło ok. 30 aut.

Parkowanie przed zmianami

Dotychczas parkowanie aut odbywało się w zdecydowanej większości na chodniku, zajmując jego lwią część. O niedawnym podziale przestrzeni przypomina jeszcze rząd starych słupków. Miejscami piesi mieli do dyspozycji 1,5 metra chodnika, a samochody zajmowały pozostałe 3 metry. Nowy parking jest już dostępny i gotowy, kierowcy przyzwyczają się do zmienionej organizacji ruchu. Trwają jeszcze prace wykończeniowe, w ramach których nieestetyczne biało-czerwone słupki zostaną zdemontowane.

Parkowanie po zmianach

Całość zmian na ul. Słowackiego to poprawa warunków dla pieszych, rowerzystów oraz kierowców. Dla tych pierwszych przygotowujemy jeszcze nowe naziemne przejście na wysokości ulicy Szczepanowskiego. Zostanie wyposażone w azyl pośrodku, podobnie jak istniejące przejście na wysokości ul. Czaki.

Niezależnie Zarząd Zieleni realizuje w okolicy projekt „Dokrzewienia na Słowackiego” w ramach budżetu obywatelskiego polegający na nasadzeniu krzewów, traw ozdobnych oraz uzupełnienia szpaleru żywopłotów. Dodatkowo miejscy ogrodnicy znaleźli też wzdłuż ulicy miejsce na posadzenie nowych drzew.

Projekt stałej organizacji ruchu

Słowackiego (SOR) - poziomo na www

Powered by Projectic.pl