Co udało się zrealizować ZDM, podsumowanie 2013 r. - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

18-12-2013

Co udało się zrealizować ZDM, podsumowanie 2013 r.

Wraz ze zbliżającym się Nowym Rokiem przyszedł czas na podsumowanie tego co udało się zrealizować Zarządowi Dróg Miejskich w minionym 2013 r.

Rok 2013 to 13 odcinków, na których wymieniliśmy nawierzchnię bitumiczną. Były to m.in. ul. Modlińska na odcinku od mostu nad Kanałem Żerańskim do trasy mostu Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Ostrobramska na odcinku od al. Stanów Zjednoczonych do ul. Fieldorfa (jezdnia południowa), ul. Mehoffera na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Książkowej, ul. Pileckiego na odcinku od ul. I. Gandhi do ul. Płaskowickiej, ul. Wąwozowa, jak również ul. Spacerowa , gdzie zastosowaliśmy po raz pierwszy  specjalną 3,5 cm warstwę SAMI, która jest warstwą  przeciwspękaniową, do chwili obecnej nie była ona stosowana na drogach w naszym zarządzie.

Warstwa SAMI to masa bitumiczna wzbogacona mieszanką mineralno- asfaltową modyfikowaną gumą, ma za zadanie nie tylko zmniejszyć poziom hałasu generowanego przez ruch kołowy, ale przede wszystkim ma zapobiegać powstawaniu  spęknięć na asfalcie, które mogłaby generować podbudowa jezdni.

Łącznie w tym roku  „wyfrezowaliśmy” 151.701 m2, co dało sumę16.666.827 zł. Rok 2013 to także 4.221 m2 wyremontowanych nawierzchni chodnikowych, jak w Al. Jerozolimskich na odcinku od ul. Żelaznej do pl. Zawiszy,  tutaj dodatkowo w zakresie robót przewidzieliśmy udostępnienie wejścia na kładkę znajdującą się ponad torami kolejowymi linii średnicowej z poziomu chodnika poprzez zamontowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. Kolejne remonty chodników przeprowadziliśmy m.in. na ul .Wawelskiej na odcinku od ul. Pasteura do ul. Żwirki i Wigury, na ul. Ciszewskiego ( Al. Ken – ul. Pileckiego), na ul. Wolskiej, na odcinku od ul. Bema do ul. Płockiej, Al. Dzieci Polskich w rejonie Centrum Zdrowia Dziecka. Łączny koszt to 2.169.066 zł.

Ten rok obfitował w zmiany organizacji ruchu na Bielanach i w Wilanowie. Na odcinku ul. Conrada – ul. Arkuszowa przebudowaliśmy  skrzyżowanie ul. Wólczyńskiej i ul. Nocznickiego, wykonaliśmy także  lewoskręt, który skutecznie zniwelował zatory na tej arterii. W ramach prac przebudowaliśmy skrzyżowanie z ul. Nocznickiego polegające na  poszerzeniu jedni na 250 metrach drogi wraz z budową kanału burzowego, rozbudową chodników oraz przebudową zjazdów do przyległych nieruchomości.

Dzielnica Wilanów zyskała nowe rondo,  w czerwcu rozpoczęliśmy przebudowę skrzyżowania ulic Syta i Vogla wraz z budową 100 m ulicy Zaściankowej. Wykonaliśmy niezbędną przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej. Koszt przebudowy skrzyżowania wyniósł 1.819.811 zł. Dwuetapowa przebudowa ul. Wólczyńskiej, na odcinku od ul. Reymonta do ul. Conrada (I etap) i na odcinku od ul. Conrada do ul. Arkuszowej (II etap) kosztowała 3.597,104 zł.

Ten rok to także  7.298 m2 nowych ścieżek rowerowych, te powstały na ul. Ostrobramskiej na odcinku od ul. Fieldorfa do ul. Rodziewiczówny, wytyczyliśmy również pas rowerowy na ul. Spacerowej i dokończyliśmy prace na ul. Marymonckiej, gdzie powstał ciąg pieszo – rowerowy. 42 mln zł to kwota jaką przeznaczyliśmy na roboty przy obiektach mostowych, które znajdują się w zarządzie ZDM.

W tym roku wykonaliśmy m.in.:

 1. Naprawy schodów w przejściach podziemnych: Wisłostrada/Cytadela, Wisłostrada/Sanguszki, Wisłostrada/Pomnik Chwała Saperom
 2. Dokończenie napraw na kładce „Wstążka” – Trasa Łazienkowska,
 3. Dokończenie napraw w przejściu podziemnym Redutowa – naprawy sufitu,
 4. Naprawa klatek schodowych w przejściu podziemnym pod ul. Marszałkowską przy ul. Złotej
 5. Wymiana urządzeń dylatacyjnych  na estakadzie Puławska – Rzymowskiego,
 6. Wymiana urządzenia dylatacyjnego oraz naprawy konstrukcji stalowej w rejonie mocowań – most Łazienkowski,
 7. Kładka Czorsztyńska nad Al. Prymasa 1000-lecia – antykorozja, naprawy dźwigarów, naprawy betonów,
 8. Naprawy zachodniej części murów oporowych Trasy Łazienkowskiej w rejonie Al. Niepodległości,
 9. Naprawy zewnętrznych chodników na wiaduktach w ciągu ul. Modlińskiej nad ul. Płochocińską,
 10. Naprawa schodów węzeł Wał Miedzeszyński Trasa Siekierkowska
 11. Odnowa powłok antykorozyjnych – kładka nad ul. Radzymińską przy ul. Blokowej,
 12. Wymiana odwodnienia – tunel ucho pod Al. Jana Pawła II
 13. Schody skarpowe – różne lokalizacje,
 14. Naprawy murów oporowych na wlotach do tunelu zagłębienie Wisłostrady,
 15. Naprawy podparć schodów wejściowych na Plac Na Rozdrożu,
 16. Naprawy klatek schodowych – przejście podziemne Al. Wyzwolenia – wykonywane obecnie
 17. Wymiana nawierzchni i izolacji – Łopuszańska nad WKD wiadukt zach.
 18. Rozbiórka kładki nad ul. Marymoncką przy ul. Przy Agorze,
 19. Rozpoczęcie przebudowy kładki dla pieszych Kinowa nad ul. Ostrobramską,
 20. Remont wieżycy Most Poniatowskiego
 21. Przebudowa przepustu ul. Kajki/Bronowska
 22. Przebudowa przepustu ul. Dzieci Polskich
 23. Wymiana urz. dźwigowych Al. Jerozolimskie WKD,
 24. Wymiana urz. dźwigowych Al. Krakowska,
 25. Wymiana ekranów akustycznych Al. Prymasa 1000-lecia

 

Jak co roku dbaliśmy również o czystość i wykonywanie napraw ekranów akustycznych i mostów. W 2013 r. koszt  utrzymania ekranów i drogowych obiektów inżynierskich w zakresie mycia i usuwania graffiti poniesiony przez ZDM to 340. 705 zł.  Koszty poniesione w zakresie naprawy i konserwacji ekranów  wyniósł 90. 955 zł. Ostateczny koszt za utrzymanie i mycie oraz naprawy może wzrosnąć po wpłynięciu ostatnich faktur rozliczeniowych.

Sygnalizacja i oświetlenie

W ramach posiadanych środków finansowych, w tym roku wykonaliśmy remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Popiełuszki – Słowackiego, wykonaliśmy także roboty drogowe polegające na budowie ścieżki rowerowej, która połączyła się z istniejącą już ścieżką rowerową od strony ul. Słowackiego. W ramach tych prac przesunęliśmy istniejące przejścia dla pieszych od wlotu ul. Potockiej, tak aby połączyć ścieżki, na wyremontowanym skrzyżowaniu zamontowaliśmy tzw. video detekcję, kamery, za pośrednictwem których rowerzysta jest zauważalny dla systemu akomodacji.

Jesteśmy w trakcie modernizacji sygnalizacji na ul. Górczewskiej, gdzie zostaną także wydzielone fazy do skrętu w lewo. Koszt tegorocznych remontów związanych  z sygnalizacją wyniósł 2,5 mln zł. W ramach realizowanych remontów zamontowaliśmy  nowe słupy oświetleniowe i wymieniliśmy okablowanie  na ul. Krasnobrodzkiej, na ul. Marsa na odcinku od ul Rekruckiej do przejazdu kolejowego w Rembertowie, jak również na ul. Czecha. Łączna wartość przeprowadzonych remontów oświetlenia ulicznego w 2013 r. to 4. 200 tyś zł.

Jak co roku wprowadzamy innowacyjne rozwiązania na drogach, które są w naszym zarządzie, w tym roku oprócz wspomnianej już nawierzchni SAMI na ul. Spacerowej, zamontowaliśmy poduszkę zderzeniową na Trasie Siekierkowskiej, jak również inteligentne markery, tzw. „kocie oczka” , które są zasilane przez diody ledowe, a nie tak jak to miało miejsce do tej pory, na zasadzie refleksu światła nakierowanego na zwierciadła markera. Mankamentem tradycyjnych markerów była nietrwałość montażu. Nowe markery zamontowaliśmy m.in. na jezdni alei Komisji Edukacji Narodowej, Kondratowicza, Płaskowickiej i  al. Niepodległości.

Powered by Projectic.pl