Znak D-6 nad przejściem - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

19-12-2013

Znak D-6 nad przejściem

Dodatkowe uznakowanie dla pieszych i kierowców na węźle "Wyścigi" przy ulicy Puławskiej.

Jak obiecaliśmy na listopadowej konferencji prasowej poświęconej bezpieczeństwu ruchu drogowego, poprawiliśmy widoczność przejścia dla pieszych na łącznicy ulicy Puławskiej z ulicą Dolinka Służewiecka w kierunku alei Wilanowskiej.

Konieczność uzupełnienia oznakowania wynika ze wzrostu ruchu pojazdów zjeżdżających z drogi ekspresowej S2. Kierowcy w dalszą podróż wybierają Dolinkę Służewiecką i Trasę Siekierkowską. Stąd wzrost zainteresowania łącznicą, na łuku której usytuowane jest przejście dla pieszych. Nie cieszy się ono szczególnym zainteresowaniem, jednakże prowadzi ono do przystanku autobusowego. Stąd konieczność jego pozostawienia, ale również konieczność wzmocnienia przekazu dla kierowców.  Ograniczyliśmy prędkość do 50 km/h zarówno w dzień, jak i w nocy.

Znaki D6 otrzymały odblaskowe tło. Istotnym elementem jest podświetlany znak D6 zawieszony na wysięgniku nad jezdnią wraz pulsacyjnym sygnałem świetlnym w kolorze żółtym. Znak o ograniczeniu prędkości powtórzyliśmy na jezdni. Również znakiem na jezdni ostrzegamy o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych. Całość prac kosztowała 42.000 zł.

Powered by Projectic.pl