Decyzje na stoiska handlowe przed cmentarzami - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

02-10-2019

Decyzje na stoiska handlowe przed cmentarzami

Od 7 października br. zapraszamy po odbiór decyzji na zajęcie pasa drogowego pod stoiska handlowe przed cmentarzami, w okresie Dnia Wszystkich Świętych.

Decyzje można odbierać w siedzibie ZDM, przy ul. Chmielnej 120, w dniach 7-18 października 2019 roku w godz. 8.00-15.00. Po wskazanym wyżej terminie decyzje nieodebrane zostaną wysłane pocztą. Osoby odbierające decyzje, w imieniu innej osoby, powinny posiadać oryginalne pisemne upoważnienie do odbioru decyzji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, nazwy cmentarza i numeru dowodu osobistego osoby udzielającej upoważnienia.

Przypominamy, że w Zarządzie Dróg Miejskich nie funkcjonuje tradycyjna kasa. Opłaty za zajęcie pasa drogowego można uiszczać w opłatomatach zlokalizowanych w siedzibie ZDM – gotówką lub kartą. W celu usprawnienia wpłat, preferujemy użycie karty płatniczej.
Podstawą uzyskania przepustki na wjazd w rejonach cmentarzy jest posiadanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod stoisko handlowe.

Powered by Projectic.pl