Deweloper przebuduje ul. Domaniewską - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

10-08-2020

Deweloper przebuduje ul. Domaniewską

Rozpoczyna się przebudowa ul. Domaniewskiej pomiędzy Samochodową a Pęcherską. Skrzyżowanie z Samochodową zyska sygnalizację świetlną, nowe przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów. Powstaną też drogi dla rowerów, chodniki i oświetlenie.

Ul. Domaniewska to jedna z głównych ulic prowadzących do biurowego Służewca. Codziennie korzystają z niej tysiące kierowców, pieszych i rowerzystów. Odcinek między ulicami Samochodową a Pęcherską przejdzie przebudowę, która wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. Inwestycję zrealizuje i sfinansuje deweloper realizujący w pobliżu inwestycję komercyjną. Taki obowiązek nakłada na niego ustawa o drogach publicznych.

Największy zakres prac dotyczyć będzie skrzyżowania z ul. Samochodową. Ulegnie ono przebudowie, zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną. Powstaną tam nowe przejścia dla pieszych przez ul. Domaniewską. Obok nich znajdą się przejazdy dla rowerów. Przejścia zyskają dodatkowe oświetlenie, aby po zmroku piesi byli lepiej widoczni dla kierowców. Ważnym elementem będzie też budowa drogi rowerowej, która powstanie po północnej stronie ulicy między Samochodową a Pęcherską.

Prace będą skoordynowane z inwestycją przygotowywaną przez ZDM po południowej stronie ul. Domaniewskiej. To pomysł zgłoszony w budżecie obywatelskim obejmujący budowę drogi rowerowej i remont chodnika między ulicami Modzelewskiego a Langego. Zakres projektu będzie tak rozszerzony, aby sięgał do ul. Samochodowej i łączył się z inwestycją deweloperską.

To kolejny odcinek przebudowy ul. Domaniewskiej. Wiosną pracowaliśmy na kilkusetmetrowym odcinku od okolic al. Niepodległości do ul. Modzelewskiego. Wyremontowany został chodnik oraz przystanek autobusowy. Powstał także kolejny fragment drogi dla rowerów. Ustawiliśmy tam 10 stojaków rowerowych. Te prace również były wynikiem głosowania mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

Powered by Projectic.pl