Dostępniejsza Trasa Łazienkowska - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

21-06-2017

Dostępniejsza Trasa Łazienkowska

Trasa Łazienkowska będzie dostępna dla osób z ograniczoną mobilnością. Chcemy, aby na wszystkich 11 węzłach przesiadkowych komunikacji miejskiej pojawiły się windy lub pochylnie. Zaczynamy od opracowania szczegółowej koncepcji zmian. A już w przyszłym roku – w zależności od środków przyznanych przez Radę Warszawy – windy pojawią się na przystankach autobusowych na placu Na Rozdrożu.

Schody przy Trasie Łazienkowskiej.

Likwidacja barier architektonicznych to jedno z priorytetowych działań władz Warszawy. W ubiegłym roku, w ramach programu likwidacji barier, na poprawki w kilkudziesięciu miejscach wydanych zostało 1,3 mln złotych, w tym roku będzie to 2,2 mln złotych. Bariery architektoniczne usuwane są również przy okazji realizacji większych projektów. Przykładem mogą być zmiany wprowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich w rejonie skrzyżowania Alei Jerozolimskich i ul. E. Plater. Powstało tam naziemne przejście dla pieszych, które jest doskonałą alternatywą dla przejść podziemnych.

W tym roku podobne zmiany czekają kilka kolejnych miejsc: naziemne przejścia powstaną m.in. na Czerniakowskiej przy Chełmskiej, na Jagiellońskiej przy Kotsisa czy na Powsińskiej przy Okrężnej i św. Bonifacego. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał właśnie umowę na dokumentację (projekt oraz konieczne decyzje) budowy wind na most Józefa Poniatowskiego.

Większa dostępność

Kolejny duży projekt to poprawa dostępności przystanków autobusowych na Trasie Łazienkowskiej. Dziś to jedno z najbardziej niedostępnych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, ale też rodziców z dziećmi czy osób starszych. Problem dostrzegli także radni Dzielnic Śródmieście, Ochota i Praga-Południe oraz radni m.st. Warszawy, składając interpelacje w tej sprawie. Część z nich deklarowała zaangażowanie w pozyskanie środków finansowych na ten cel. Dlatego, odpowiadając na te głosy, ZDM wystąpił do Rady Warszawy z wnioskiem o przyznanie środków na realizację tej inwestycji. W pierwszym etapie to 2,5 mln zł, które zostaną przeznaczone na opracowanie całościowej koncepcji zmian (wraz ze szczegółową analizą) oraz na montaż wind na najbardziej uczęszczanych przystankach na placu Na Rozdrożu (dwie windy).

Wzdłuż Trasy Łazienkowskiej znajduje się 11 węzłów przesiadkowych z przystankami komunikacji miejskiej (GUS, Metro Politechnika, Marszałkowska, plac Na Rozdrożu, Rozbrat, Torwar, Wał Miedzeszyński, Saska, Międzynarodowa, Kanał Gocławski i Przyczółek Grochowski). Większość z nich – z wyjątkiem węzła Saska (obecnie 4 windy) – nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Analiza, której opracowanie chce zlecić Zarząd Dróg Miejskich, wskaże najbardziej optymalne dla danego miejsca rozwiązania. Założenie jest takie, aby przy każdym węźle przesiadkowym powstały windy lub pochylnie prowadzące na przystanki. W ramach prac perony przeszłyby remont i zostałyby przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (m.in. pasy ostrzegawcze i prowadzące oraz plany tyflograficzne). Wszystko po to, aby maksymalnie poprawić dostępność tych miejsc.

Pierwsze prace – na placu Na Rozdrożu – planowane są już w przyszłym roku. Gotowa jest już koncepcja zmian dla tej lokalizacji. Po przyznaniu przez Radę Warszawy dodatkowych środków finansowych, ZDM ogłosi przetarg na projekt i budowę wind. Do montażu wind został też przystosowany (podczas odbudowy) most Łazienkowski. Prace na węźle Rozbrat planuje wykonać Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, w ramach remontu estakad.

Powered by Projectic.pl