Doświetlone przejścia i przystanki na rondzie Starzyńskiego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

05-01-2023

Doświetlone przejścia i przystanki na rondzie Starzyńskiego

Na rondzie Starzyńskiego doświetliliśmy cztery przystanki tramwajowe i dwa przejścia dla pieszych między nimi. 104 ledowe lampy zawiesiliśmy pod estakadami w ciągu ul. S. Starzyńskiego. Tym samym domknęliśmy modernizację oświetlenia w tym miejscu - rok temu wymieniliśmy oprawy na masztach w rejonie ronda.

Bezpieczeństwo ruchu na ulicach miasta zależy od dobrej widoczności po zmroku. Dlatego modernizujemy oświetlenie oraz instalujemy je tam, gdzie go nie ma. Od stycznia 2022 r. na największą w Polsce skalę wymieniamy oprawy na energooszczędne SAVY przy zarządzanych przez nas drogach i jednocześnie nie zapominamy o likwidacji „ciemnych plam”.

Ostatnią taką inwestycję przeprowadziliśmy na rondzie Starzyńskiego. Doświetliliśmy tam znajdujące się pod estakadami cztery przystanki tramwajowe, a także dwa przejścia dla pieszych między nimi. Zamontowaliśmy 104 ledowe lampy – ulokowaliśmy je pod konstrukcjami estakad. Szacujemy, że oprawy będą zużywać rocznie 21,99 MWh. Biorąc pod uwagę obowiązującą od 1 stycznia stawkę 1265,55 zł za 1 MWh, koszt świecenia nowych opraw w ciągu roku wyniesie ok. 27,9 tys. zł.

Montaż ledów pod estakadami domknął modernizację oświetlenia w rejonie ronda Starzyńskiego. Na przełomie 2021 i 2022 r. 81 lamp sodowych zastąpiliśmy 72 ledowymi w ciągu ul. S. Starzyńskiego. Nastąpiło to w ramach wymiany opraw na charakterystycznych, wysokich na co najmniej kilkanaście metrów masztach usytuowanych wzdłuż jezdni, na węzłach drogowych, na placach i przy pętlach autobusowych. W sumie dzięki temu działaniu w miejsce 3532 starych opraw zamontowaliśmy 2844 oprawy LED. Pozwoliło to zmniejszyć ich liczbę o 688 przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia w każdej lokalizacji.

Powered by Projectic.pl