Elektryczne hulajnogi pod nowymi przepisami. Co i jak regulują? - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

20-05-2021

Elektryczne hulajnogi pod nowymi przepisami. Co i jak regulują?

Dziś wchodzą w życie nowe przepisy, regulujące zasady poruszania się i parkowania elektrycznych hulajnóg. Mogą one jeździć po drogach dla rowerów i parkować tylko w określony sposób. Prędkość tych pojazdów nie może przekraczać 20 km/h.

Pierwsze elektryczne hulajnogi pojawiły się na ulicach Warszawy w 2018 r. Szybko zdobyły popularność, ale też stały się powodem licznych problemów, głównie ze względu na niebezpieczną jazdę i chaos związany z porzucaniem sprzętu na ulicach. Ich źródłem był brak odpowiednich przepisów, określających czym jest e-hulajnoga, gdzie może się poruszać i parkować.

Dlatego od kilku lat m.st. Warszawa apelowało do Ministerstwa Infrastruktury o regulację tych kwestii. Uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych i składaliśmy uwagi do kolejnych wersji ustawy. W końcu, na początku 2021 r., ustawa trafiła na ścieżkę legislacyjną zmierzającą do uchwalenia i w kwietniu została podpisana przez Prezydenta. 20 maja nowe przepisy weszły w życie.

Co dokładnie się zmienia?

Przede wszystkim określona została definicja elektrycznej hulajnogi. Jest to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Pojazdy bez kierownicy lub tylko z jedną osią zostały zdefiniowane jako „urządzenia transportu osobistego”.

Jadąc e-hulajnogą nie wolno będzie przewozić pasażera i przekraczać prędkości 20 km/h. Co do zasady do jazdy przeznaczone będą drogi dla rowerów i pasy rowerowe – na takich samych zasadach jakie obowiązują rowerzystów. Jeśli takiej infrastruktury nie ma, należy korzystać z jezdni (jeśli prędkość na niej jest ograniczona do 30 km/h) lub chodnika (wówczas należy jechać z „prędkością zbliżoną do prędkości pieszego”).

Jak zaparkować?

Parkowanie e-hulajnóg jest dozwolone wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, zachowując co najmniej 1,5 m przejścia.

Wychodząc naprzeciw tym zasadom, m.st. Warszawa podjęło rozmowy z operatorami wypożyczającymi e-hulajnogi. Zaproponowaliśmy oznakowanie stojaków rowerowych tak, aby można było przy nich parkować również e-hulajnogi. O szczegółach naszej propozycji pisaliśmy tutaj: https://zdm.waw.pl/aktualnosci/miasto-proponuje-nowe-zasady-dla-elektrycznych-hulajnog/.

Operatorzy nie odnieśli się dotychczas do tej propozycji. Zatem obecnie parkując e-hulajnogę użytkownik musi się stosować do ogólnych przepisów – czyli ustawiać ją wzdłuż zewnętrznej krawędzi chodnika. Zaparkowanie e-hulajnogi nieprawidłowo jest wykroczeniem, za które użytkownikowi grozi mandat karny. W sytuacji gdy e-hulajnoga będzie zostawiona w sposób blokujący ruch lub zagrażający bezpieczeństwu (np. będzie przewrócona), może zostać usunięta z drogi przez odpowiednie służby. Przypadki nieprawidłowego parkowania najlepiej zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu 19115. O porządek dbają specjalne patrole Straży Miejskiej i Zarządu Dróg Miejskich.

 

Rozmawiamy z operatorami

Odkąd w stolicy pojawiły się pierwsze e-hulajnogi, wielokrotnie spotykaliśmy się z operatorami wypożyczającymi taki sprzęt. Wskazywaliśmy na ryzyka prowadzenia biznesu bez regulacji prawnych oraz podkreślaliśmy, jakie oczekiwania mamy w stosunku do operatorów (m.in. w zakresie edukacji użytkowników i uporządkowania parkowania). Operatorzy deklarowali chęć współpracy i uporządkowania zasad działania, co nie było możliwe bez przepisów ustawowych.

Teraz, gdy nowe przepisy wchodzą w życie, ZDM przygotował propozycję nowych zasad funkcjonowania e-hulajnóg w przestrzeni publicznej. Dotyczy ona zarówno wymagań wobec operatorów jak i zobowiązań ze strony miasta. Została ona przedstawiona pięciu operatorom, funkcjonującym obecnie w Warszawie lub deklarującym rozpoczęcie działalności w tym sezonie – firmom Bolt, Dott, Lime, Blinkee i TIER. Liczymy na szybkie porozumienie tak, aby móc wprowadzić te nowe zasady z korzyścią zarówno dla użytkowników, jak i innych mieszkańców Warszawy.

Pełna treść nowej ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000720/O/D20210720.pdf

Powered by Projectic.pl