04-10-2018

Jest oferta na przebudowę Czołowej

Jest oferta na przebudowę Czołowej

Planujemy remont chodnika i jezdni na ul. Czołowej. W przetargu na przebudowę zgłosiła się firma Efekt.

Ulica Czołowa na Białołęce, będąca przedłużeniem ulicy Marywilskiej, biegnie wzdłuż torów kolejowych i oddziela Białołękę Dworską od Henrykowa. Jest asfaltową drogą jednojezdniową o dwóch kierunkach ruchu. Wzdłuż mocno zniszczonej jezdni biegnie wąski chodnik o szerokości zaledwie 1 metra, wykonany z betonowych płyt. Według zleconej przez ZDM ekspertyzy Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, jezdnia wymaga naprawy oraz wzmocnienia, aby uzyskała nośność, zapewniającą przeniesienie prognozowanego ruchu kołowego. Pilnego remontu wymaga również chodnik – prace te zostały także zgłoszone za pośrednictwem budżetu partycypacyjnego. Dzięki poparciu ponad 700 osób w głosowaniu, projekt został wybrany do realizacji.

Zdecydowaliśmy się połączyć remont jezdni i chodnika oraz wykorzystać tę okazję do poszerzenia ciągu pieszego. Wymienimy nawierzchnię jezdni na odcinku od ul. Bohaterów do ul. Zyndrama z Maszkowic. Aby przedłużyć żywotność nowej nawierzchni, poprawić estetykę i komfort akustyczny, wymienimy warstwy asfaltowe, zastępując je warstwami o podwyższonej odporności. W miejscach szczególnie narażonych na powstawanie kolein, czyli m. in. przed skrzyżowaniami, pod warstwą ścieralną zastosujemy dodatkowo wzmocnienie siatką szklano-węglową nasączoną asfaltem. Inwestycja obejmie również wymianę krawężników i nawierzchni zjazdów na posesje.

Nową nawierzchnię z równych płyt betonowych zyska również chodnik. Geometria jezdni zostanie skorygowana – pasy ruchu po zmianach będą miały normatywną szerokość 3 m. Dzięki temu uda się poszerzyć chodnik do 2 metrów, tak aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort poruszania się. Dzięki zwężeniu pasów ruchu o 0,5 m, liczymy również na uspokojenie ruchu i zmniejszenie prędkości pojazdów.

W przetargu na wykonanie prac wpłynęła jedna oferta – firmy Efekt, która za realizację prac oczekuje ok. 2 mln zł. Oferta będzie teraz weryfikowana. Prace remontowe są zaplanowane jesienią tego roku.

Powered by Projectic.pl