02-11-2018

Kolejne skrzyżowania z wyremontowaną sygnalizacją

Skończyliśmy pracę na skrzyżowaniach Kopińska – Białobrzeska oraz Sokołowskiego „Grzymały” – Szczęśliwicka.

Kolejne skrzyżowania z wyremontowaną sygnalizacją

Ciąg ulic Sokołowskiego „Grzymały” i Kopińskiej to jedna z głównych arterii Ochoty. Na co dzień musi radzić sobie z rozprowadzeniem dużego natężenia ruchu w różnych kierunkach. Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach, na których przeprowadziliśmy zmiany były już mocno wyeksploatowane i awaryjne. Do ich mniej wydajnego działania przyczyniły się też liczne zdarzenia drogowe, które kończyły się uszkodzeniem urządzeń.

Przebudowy, które przeprowadziliśmy, poprawią bezpieczeństwo ruchu i sposób funkcjonowania skrzyżowań. Dzięki wprowadzeniu pełnej akomodacji (dostosowania do natężenia ruchu) ruch stanie się bardziej płynny. Każde ze skrzyżowań zostało wyposażone w zupełnie nowe urządzenia – okablowanie, sterowanie, nowe maszty i sygnalizatory. A dzięki wyposażeniu lewoskrętów z głównego kierunku w oddzielne fazy sygnalizacji, znacząco poprawi się bezpieczeństwo (bezkolizyjny skręt).

Przebudowę sygnalizacji świetlnych połączyliśmy z uporządkowaniem organizacji ruchu. Na każdym ze skrzyżowań pozostawiliśmy rezerwy pod przyszłą infrastrukturę rowerową (przejazdy, drogi dla rowerów). Na skrzyżowaniu „Grzymały” Sokołowskiego – Szczęśliwicka lekko przesunięte zostały przejścia dla pieszych, w tym linie zatrzymania dla samochodów. Pojawił się dodatkowy pas do skrętu w prawo na północno-wschodnim wlocie ul. Szczęśliwickiej. Przeprowadziliśmy też korektę łuków skrzyżowania, obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych (wraz z montażem płyt ostrzegawczych) i remont chodnika w obrębie skrzyżowania.

 

Powered by Projectic.pl