Kolejny etap prac w al. Zjednoczenia - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

12-02-2020

Kolejny etap prac w al. Zjednoczenia

Pracujemy w al. Zjednoczenia. Roboty na odcinku od ul. Żeromskiego do Kasprowicza zostały już zakończone. Teraz na pozostałej części ulicy pojawiają się nowe chodniki, drogi dla rowerów i miejsca postojowe.

Kompleksowa modernizacja al. Zjednoczenia rozpoczęła się jeszcze w 2019 roku. Zakończyliśmy już jej pierwszy etap. Na odcinku od ul. Żeromskiego do Kasprowicza kierowcy zyskali nową jezdnię wraz z podbudową, piesi równe chodniki z płyt antysmogowych, a rowerzyści drogi rowerowe spełniające najwyższe standardy. Cała infrastruktura oświetlana jest przez nowoczesne latarnie wyposażone w oprawy ledowe.

Teraz pracujemy na pozostałym odcinku tej bielańskiej alei. Od ul. Kasprowicza do Marymonckiej trwają intensywne roboty związane z układaniem nowych płyt chodnikowych oraz nawierzchni miejsc postojowych i dróg dla rowerów. Po zakończeniu tego etapu będziemy mogli przystąpić do generalnego remontu jezdni.

Z al. Zjednoczenia oraz ulic poprzecznych znikają również bariery architektoniczne co sprawi, że ulice będą łatwo dostępne dla osób z starszych, z niepełnosprawnościami czy opiekunów z dziećmi. Na chodnikach i przy przejściach pojawiają się specjalne płyty prowadzące oraz ostrzegawcze dla osób niedowidzących i niewidomych. Dodatkowo przeniesiemy przystanki na wyloty ze skrzyżowania z ul. Żeromskiego i wyremontujemy istniejące zatoki. Wyposażone one będą w podwyższone krawężniki, które ułatwią wejście do autobusu.

Powered by Projectic.pl