11-01-2019

Kolejny pracowity rok pogotowia drogowego

Początek roku to tradycyjnie czas na podsumowanie rocznych działań Pogotowia Drogowego. Nasi pracownicy przez całą dobę, siedem dni w tygodniu patrolują ulice i pilnują stanu infrastruktury drogowej. W 2018 roku zabezpieczyliśmy 1020 awarii, które bezpośrednio zagrażały bezpieczeństwu uczestników ruchu.

Kolejny pracowity rok pogotowia drogowego

Oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna, awaryjne uszkodzenia nawierzchni jezdni i chodników, braki w oznakowaniu poziomym – to najczęściej pojawiające się zgłoszenia. W ubiegłym roku podjęliśmy 1020 interwencji, które zakończyły się zabezpieczeniem awarii.

Do zabezpieczenia awarii dotyczących wykruszeń nawierzchni jezdni zużyliśmy 9625 kg masy asfaltowej na zimno. To najprostszy i najszybszy (ale doraźny) sposób uzupełniania ubytków w nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego. W sytuacji, kiedy awaria występuje na drodze, która nie jest w naszym zarządzie, Pogotowie Drogowe niezwłocznie zabezpiecza teren i przekazuje informację do właściwej jednostki. Jeśli droga znajduje się w naszym zarządzie, docelową naprawę asfaltem lanym zlecamy naszemu wykonawcy.

W kontakcie

Jesteśmy w stałym kontakcie z mieszkańcami. W 2018 roku otrzymaliśmy ponad 36 tys. zgłoszeń (zarówno od mieszkańców, jak i od innych jednostek miejskich). Zdecydowana większość za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Mieszkańcy najczęściej zgłaszali awarie oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz braki w oznakowaniu poziomym i ubytki w nawierzchni jezdni czy chodnika.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Telefony i maile od mieszkańców pozwalają nam działać jeszcze sprawniej i jeszcze szybciej zabezpieczać awarie. Zachęcamy do jeszcze częstszego zgłaszania awarii za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Powered by Projectic.pl