02-04-2019

Kolejny wspólny patrol ZDM i Straży Miejskiej

Zarząd Dróg Miejskich i Straż Miejska od połowy stycznia wspólnie patrolują Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, kontrolując parkujące auta. Do tej pory na koła nieprawidłowo parkujących aut założono ponad 1000 blokad. Dzisiaj do pracy rusza drugi wspólny patrol.

Kolejny wspólny patrol ZDM i Straży Miejskiej

Wspólny patrol ZDM i Straży Miejskiej kontroluje parkowanie od 2,5 miesiąca. Wcześniej patrole złożone z pracowników ZDM nie miały uprawnień do karania kierowców za nieprawidłowe parkowanie. Kontrolerzy sprawdzali, czy kierowcy zapłacili za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, ale nie mogli interweniować, jeżeli kierowca zamiast na płatnym miejscu pozostawił auto na przejściu dla pieszych czy skrzyżowaniu, powodując zagrożenie.

Dzięki współpracy Zarządu Dróg Miejskich ze Strażą Miejską w styczniu tego roku udało się sformować pierwszy patrol mieszany, w którym wspólnie pracuje strażnik miejski i kontroler ZDM. Patrol jest wyposażony w blokady do założenia na koło, może też wystawiać mandaty za wykroczenia a także wydawać dyspozycje usunięcia nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. W sumie od 14 stycznia do 29 marca wspólny patrol założył 1024 blokady na koła źle zaparkowanych samochodów, a strażnicy wystawili mandaty na łączną kwotę 79 800 zł. W wielu miejscach interwencje odbywały się regularnie, co dało widoczne efekty – znacznie mniej kierowców parkuje tam wbrew przepisom. Dlatego od początku kwietnia do pracy rusza drugi wspólny patrol.

Wspólne patrole zwiększają skuteczność działania: nie ma potrzeby wzywania osobnego patrolu straży miejskiej, aby podjął interwencję. Mamy nadzieję, że dzięki temu coraz więcej kierowców będzie miało świadomość, że parkowanie w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych czy skrzyżowania jest wykroczeniem i może się przyczynić do tragicznego wypadku.

Powered by Projectic.pl