Koniec pakietu sześciu kładek - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

20-07-2012

Koniec pakietu sześciu kładek

W cieniu kładki na Wawelskiej, rosła ta przy Jagielskiej.

W spokoju, bez rozgłosu medialnego, jaki towarzyszył kładce nad Wawelską, toczył się remont kładki nad Puławską przy Jagielskiej. Remont ostatniej kładki rozpoczął się wiosną ubiegłego roku i polegał na wymianie pomostu, klatek schodowych. Wykonawca wybudował podjazdy dla rowerzystów oraz wyposażył obiekt w podnośniki osobowe. Na czas robót piesi korzystali z tymczasowego przejścia naziemnego, które udało się wytyczyć niemalże przy samej kładce. Od dziś kierowcy nie będą już zatrzymywani na światłach przy kładce, bowiem kładka została dopuszczona dla ruchu pieszych. Podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Mężczyzn UEFA EURO 2012 przeprowadzono prace wykończeniowe, ostatnie malowanie balustrad oraz belek gzymsowych, a także najazdy na rampy. Uporządkowano zieleń nowymi nasadzeniami oraz trawą nadając nieregularną kompozycję. Teren pod kładką wysypano tłuczniem, wyrównano chodniki. Dobra pogoda, jaka panowała w czerwcu pozwoliła na szybkie zakończenie prac i zgłoszenie kładki do obioru przez upoważnione urzędy. Te, zgodnie z prawem budowlanym, przetestowały podnośniki wydając im pozytywną decyzję. Kolejne służby również nie miały większych uwag do przeprowadzonych robót. Dziś zdjęto płoty zasłaniające wejście na obiekt. Rowerzyści mogą korzystać z kładki o każdej porze dnia i nocy, bowiem rampa została wyposażona w dedykowane latarnie o oświetleniu LED. Kładka jest w kolorze szarym.
Wykonawcy został jeszcze demontaż tymczasowej sygnalizacji oraz oznakowania.
Kładka jest częściowo finansowana z środków Unii Europejskiej – Projekt Nr POIS.08.01.00-00-019/10-00,  Modernizacja kładek dla pieszych w ciągach dróg krajowych w Warszawie, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
Czytaj również:http://www.zdm.waw.pl/aktualnosci/drugi-krag/http://www.zdm.waw.pl/aktualnosci/ostatnia-kladka/
http://www.zdm.waw.pl/aktualnosci/szesc-kladek-odmlodnieje/

Powered by Projectic.pl