Kontrolujemy oświetlenie - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

28-01-2020

Kontrolujemy oświetlenie

Nadzór nad oświetleniem infrastruktury drogowej wymaga ciągłej kontroli nie tylko stanu technicznego, ale również parametrów fotometrycznych. Do tego zadania wykorzystujemy najwyższej klasy urządzenia pomiarowe.

W ostatnich dniach kontrolne pomiary prowadziliśmy m.in. na ul. Podczaszyńskiego, gdzie w zeszłym roku przeprowadziliśmy modernizację oświetlenia, oraz na przejściach dla pieszych przez ul. Słowackiego. Podczas odbiorów inwestycji musimy mieć pewność, że latarnie zapewniają odpowiedni poziom oświetlenia.

Pracownicy wydziału oświetlenia ZDM mają do dyspozycji luksomierz – urządzenie służące do pomiaru poziomu natężenia światła, miernik luminancji – urządzenie służące do pomiaru ilości światła odbitego od powierzchni jezdni oraz miernik barwy światła – urządzenie służące do pomiaru barwy światła, które jest emitowane przez oprawy oświetleniowe. Nasze urządzenia posiadają świadectwa wzorcowania wydane przez Laboratorium Wzorcujące Urzędu Miar.

Wszystkie te urządzenia służą do pomiaru parametrów oświetlenia, których graniczne poziomy są określone w normie PN-EN 13201-3: 2016-03 Oświetlenie dróg. Dla każdej ulicy w Warszawie przypisana jest tzw. klasa oświetleniowa, a co za tym idzie minimalne poziomy natężenia światła i luminancji. Dodatkowo, dla nowo projektowanych instalacji, określamy również maksymalny poziom barwy światła – dla większości warszawskich ulica barwa światła powinna się mieścić w przedziale 3000 – 3700 K.

Dzięki nowoczesnej aparaturze możemy nie tylko sprawnie typować ulice, które wymagają modernizacji w pierwszej kolejności, ale również weryfikować wykonane już instalacje oświetleniowe. To szczególnie ważne, bo prawidłowe oświetlenie wpływa na bezpieczeństwo na drogach.

 

Powered by Projectic.pl