ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
08-12-2016

Kontrolujemy pojazdy ciężarowe

Przeładowane, zbyt ciężkie pojazdy ciężarowe niszczą nasze drogi. Dlatego od dziś ZDM przejmuje obowiązek kontrolowania przeładowanych pojazdów poruszających się po ulicach Warszawy.

Ruch ciężarówek w mieście jest nieunikniony. Szczególnie w tak dużym, jak Warszawa. Przestrzeganie norm dotyczących pojazdów ciężarowych to jeden z kluczowych elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeładowane ciężarówki niszczą nasze drogi – jeden taki pojazd może uszkodzić nawierzchnię bardziej, niż wszystkie pojazdy osobowe jadące tą ulicą w ciągu tygodnia.

Ograniczając to zjawisko oszczędzamy na remontach, a zebrane w ten sposób środki możemy przeznaczyć na inwestycje. Poprawiamy też płynność ruchu drogowego (przeładowane pojazdy są narażone na awarie), chronimy środowisko (kontrolując czy pojazd na zanieczyszcza drogi) i polepszamy warunki konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami transportowymi (karząc nieuczciwych przewoźników). Poprzez kontrole chcemy zwiększyć świadomość przewoźników i zbudować konieczność przestrzegania norm prawnych.

Najbardziej zadowoleni będziemy wówczas, gdy wpływy z tytułu kontroli będą zerowe. Będzie to bowiem oznaczać, że przewoźnicy stosują się do obowiązujących przepisów.

Sprawdzanie w terenie

Kontrole, które przeprowadzamy dotyczą dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz dopuszczalnego nacisku na jedną oś. Pracownicy ZDM mogą zatrzymać pojazd, wylegitymować kierowcę, sprawdzić dokumenty pojazdu oraz ładunku, a także ważyć pojazd przy użyciu specjalistycznego sprzętu. W naszych kompetencjach jest też prowadzenie postępowania administracyjnego, zmierzającego do nałożenia kary na przewoźnika i – co ważne – uniemożliwienia kontynuacji przewozu pojazdem przekraczającym normy.

Każda kontrola przeprowadzana przez ZDM odbywa się w obecności funkcjonariusza policji lub inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Ma on uprawnienia do ukarania kierowcy mandatem za ewentualne wykroczenia.

Prawo jasno określa dopuszczalny nacisk na pojedynczą oś napędową pojazdów, które poruszają się po drogach publicznych. Jest to maksymalnie 11,5 t, zaś na drogach wojewódzkich i powiatowych w granicach stolicy – 8 t. W przypadku naruszenia dopuszczalnych norm na przewoźnika może zostać nałożona kara pieniężna (decyzja administracyjna). Może ją nałożyć policja, ITD lub właśnie zarządca drogi, czyli ZDM. Kary wahają się od 500 zł do nawet 15 tys. zł.

Sprzęt specjalny

Zarząd Dróg Miejskich starannie przygotował się do wykonywania nowych zadań. Zakupiliśmy dwa specjalistyczne pojazdy, które służą do prowadzenia kontroli przez specjalnie przeszkolone zespoły. Posiadamy też dwa zestawy przenośnych wag samochodowych typu WL 103, marki HAENNI.

Kontrola ciężarówek odbywa się na specjalnie przeznaczonych do tego miejscach. Stanowiska te znajdują się na ulicach: Łopuszańskiej, Przyczółkowej, Wóycickiego, Połczyńskiej i w al. Krakowskiej. W przypadku uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa, policja może jednak zatrzymać kierowcę w dowolnym miejscu Warszawy i nakazać mu przejazd na stanowisko kontrolne.

Według danych ZDM codziennie do Warszawy wjeżdża i wyjeżdża blisko 800 tys. pojazdów. Tylko w 2015 roku na terenie Warszawy doszło do 905 wypadków, w których zginęły 62 osoby a ponad tysiąc zostało rannych. W 66 wypadkach brały udział pojazdy ciężarowe. Co ważne, w stolicy obowiązuje tzw. strefa ograniczeń w ruchu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 16 ton. Została ona wprowadzona zarządzeniem prezydenta m. st. Warszawy z 2006 roku i obowiązuje na terenie całego miasta (w określonych godzinach). Rocznie ZDM wydaje ok. 20 tys. identyfikatorów C-16 uprawniających do wjazdu i poruszania się po mieście.

Zdjęcia

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie