Kontynuujemy prace związane z modernizacją ulic Targówka Mieszkaniowego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

28-05-2019

Kontynuujemy prace związane z modernizacją ulic Targówka Mieszkaniowego

Mimo licznych przeszkód, roboty powinny się zakończyć wraz z otwarciem nowych stacji II linii metra. Właśnie trwają prace związane z układaniem asfaltu na ścieżce rowerowej.

Modernizacja ulic Targówka Mieszkaniowego.

Projekt przebudowy „obwodnicy” Targówka, czyli ciągu ulic Gorzykowskiej, Handlowej i Ossowskiego, to wspólna inicjatywa ZDM oraz dzielnicy Targówek. Powstawał przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców, radnych dzielnicy oraz m.st. Warszawy.

Część prac została już zakończona. Wykonano już m.in. skrzyżowanie ulic Ossowskiego i Gościeradowskiej oraz zjazd przy posesji Ossowskiego 9. Wybudowano  zatokę autobusową przy ul. Handlowej na wysokości ulicy Lusińskiej oraz miejsca postojowe przy ulicy Ossowskiego w pobliżu stacji drugiej linii metra. Obecnie wykonawca pracuje np. przy przebudowie ronda u zbiegu Gorzykowskiej, Myszkowskiej i Handlowej. Na rondzie Ossowskiego-Witebska-Prałatowska trwają za to prace przy przebudowie wodociągu. Prace związane z układaniem asfaltu na ścieżce rowerowej rozpoczęły się pełną parą w tym tygodniu. Postęp prac jest już widoczny od strony ul. Gorzykowskiej.

Pomimo intensywnych robót kontynuowanych po zimowej przerwie są jeszcze prace, których nie udało się zrealizować. Roboty budowlane prowadzone pod ruchem są zawsze trudniejsze, zwłaszcza gdy konieczne jest zachowanie przejezdności autobusów kursujących na trasach objazdowych. do czasu otwarcia metra są one głównym środkiem komunikacji dla okolicznych osiedli. Z tego względu nie możemy rozpocząć równolegle budowy wszystkich czterech projektowanych rond czy innych prac brukarskich. Roboty te są prowadzone etapami, co wpływa na wydłużenie remontu.

Wpływ na wydłużenie realizacji ma też szereg innych, często zupełnie niespodziewanych trudności. Poza takimi jak niezinwentaryzowane sieci podziemne czy przedłużające się uzgodnienia z gestorami tych sieci, roboty opóźniają wykopane podczas robót znaleziska. Tak było na ul. Miodowej, gdzie prace archeologiczne wstrzymały przebudowę ulicy na dwa miesiące. Na Targówku także natrafiliśmy na zabytki archeologiczne – pod ul. Ossowskiego wykopano przedwojenny bruk. Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków musimy przeprowadzić badania archeologiczne, które obecnie wstrzymują dalsze roboty na terenie ok. 2 tys. m.kw.

Dodatkowo deszczowy miesiąc nie sprzyja pracom, które do ich przeprowadzenia  wymagają suchego podłoża.  Już w zeszłym tygodniu wykonawca miał układać nawierzchnię ścieżki biegowej, jednak ze względu na opady deszczu i dużą wilgotność terenu nie mógł zaplanowanego zadania zrealizować. Nie wszystkie zmiany są widoczne już gołym okiem, niemniej jednak wraz z początkiem okresu wiosennego kontynuujemy roboty, które powinny zakończyć się do czasu oddania stacji metra.

Co się zmieni?

Projekt przebudowy „obwodnicy” Targówka zakłada spore zmiany w organizacji ruchu. Na jezdni wyznaczymy po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, zaś pozostałą przestrzeń wykorzystamy do wyznaczenia miejsc postojowych. W sumie w ten sposób pojawi się 140 miejsc do parkowania. Istniejące skrzyżowania ul. Handlowej z ul. Gorzykowską, ul. Pratulińską i Kołową zostaną przebudowane na ronda.  Wyznaczymy nowe przejścia dla pieszych przez ul. Handlową (między ul. Lusińską a ul. Kołową, przy ul. Lusińskiej, ul. Mokrej i ul. Szczepanika) i przez ul. Myszkowską (przy ul. Hodowlanej). Wszystkie przejścia będą wyposażone w azyle. Poprawi się zatem bezpieczeństwo, zostanie uspokojony ruch oraz zwiększy się liczba miejsc parkingowych.

Wyremontowane zostaną zniszczone chodniki, które pamiętają jeszcze czasy budowy osiedla Targówek. Łącznie ułożymy ponad 20 tys. m kw. płyt chodnikowych. Na całym ciągu powstaną wydzielone drogi dla rowerów o długości ponad 3 km a także pierwsza po prawej stronie Wisły  ścieżka biegowa o nawierzchni nieutwardzonej. Ustawimy również kilkanaście nowych ławek i kilkadziesiąt stojaków na rowery. Jezdnie i chodniki zostaną oświetlone nowymi latarniami, na których zainstalujemy ponad 400 opraw oświetleniowych typu LED. Na całym ciągu pojawi się atrakcyjna zieleń miejska. Posadzimy 211 nowych drzew: głównie klony, jesiony, graby i brzozy. Urządzimy również zieleń niską – w sumie 28 tys. krzewów tawuły, śnieguliczki, róży, forsycji, pięciorników i innych gatunków.

Powered by Projectic.pl