09-08-2018

Łatwiejsze parkowanie na Bartniczej

Uporządkowanie parkowania, zabezpieczenie skrzyżowań przed nielegalnym postojem, nowy chodnik – prace na ul. Bartniczej są już na ostatniej prostej. Nowa organizacja poprawi bezpieczeństwo i uporządkuje ruch.

Łatwiejsze parkowanie na Bartniczej

Główną zmianą, którą wprowadzamy jest wyznaczenie miejsc postojowych na jezdni, po południowej stronie. Wzdłuż drogi widoczne jest już nowe oznakowanie poziome. Powstanie ponad 40 wygodnych miejsc do parkowania. Aby ułatwić dojście do zaparkowanych samochodów, wzdłuż miejsc postojowych dobudowaliśmy nowy chodnik. Zieleń wzdłuż tego chodnika zabezpieczymy specjalnymi słupkami wygradzającymi.

Dzięki odsunięciu parkowania od przejść dla pieszych poprawi się widoczność w rejonie „zebr”. Nowe oznakowanie poziome koryguje delikatnie przebieg pasów ruchu, co przełoży się na zmniejszenie prędkości przejeżdżających pojazdów. Skrzyżowania zostaną zabezpieczone słupkami przed nielegalnym parkowaniem, a istniejące na przejściach azyle z prefabrykatów zastąpimy kostką betonową.

Roboty zakończą się w najbliższych tygodniach.

Równolegle na ul. Bartniczej i Wyszogrodzkiej trwają prace związane z przebudową oświetlenia ulicznego. Wzdłuż obydwu ulic świecą dziś żelbetowe latarnie z oprawami sodowymi. Instalacja jest już mocno wyeksploatowana i awaryjna. W ramach prac, które zaplanowaliśmy, ustawimy 56 nowych słupów i 97 opraw LED. Doświetlimy też przejście dla pieszych na ul. Wyszogrodzkiej, przy Parku Bródnowskim.

Powered by Projectic.pl