Lepsze parkowanie na Pradze-Północ - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

17-11-2022

Lepsze parkowanie na Pradze-Północ

Więcej, wygodniej i bezpieczniej – tak w skrócie można określić cel, który przyświeca nam podczas wyznaczania miejsc parkingowych na Pradze-Północ. Wraz z wdrożeniem Strefy Płatnego Parkowania w zapomnienie odejdą zastawione chodniki, trawniki i przejścia dla pieszych. To kolejny dowód na to, że SPPN to szansa na ucywilizowanie miejskiej przestrzeni. Wbrew temu, co można przeczytać w internecie, podczas wdrażania SPPN nie likwidujemy miejsc parkingowych. Jest przeciwnie – do tej pory w rejonie pl. Hallera legalnie mogło zaparkować 1308 samochodów, teraz ta liczba wyniesie 1473, czyli aż o 165 więcej! Jest to możliwe m.in. dzięki wdrożeniu na niektórych ulicach ruchu jednokierunkowego.

Każdy, kto choć raz wybrał się w okolice ulic Szanajcy, Darwina czy Linneusza, spotkał się „wolną amerykanką”, która panuje na tym fragmencie Pragi-Północ. Sądząc po niektórych wyczynach parkingowych, można by stwierdzić, że naprawdę wszystkie chwyty są dozwolone. A przecież, choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, nieuporządkowana przestrzeń wpływa negatywnie na każdego uczestnika ruchu – zastawione przejścia to ogromne zagrożenie dla pieszych, a samochody ciasno zaparkowane po dwóch stronach drogi to konieczność przeciskania się tak, aby przypadkiem nie stracić lusterka. W tym miejskim „bałaganie” odnaleźć muszą się też rowerzyści.

Okazuje się, że nie trzeba przeprowadzać totalnych rewolucji, aby miejska przestrzeń stała się wygodna, bezpieczna i sprawiedliwie podzielona. Korzystając z pozytywnych doświadczeń np. Żoliborza, który miał podobny problem, zdecydowaliśmy działać w podobny sposób również na Pradze-Północ. Korekty w organizacji ruchu sprawią, że wszystkim uczestnikom ruchu będzie się łatwiej funkcjonowało.

Aby pokazać co się zmieni, postanowiliśmy przeanalizować sytuacje poszczególnych ulic, na których właśnie wdrażana jest SPPN.

Darwina

Darwina w całości przemianowana zostanie w ulicę jednokierunkową, dzięki czemu uda się wyznaczyć legalne miejsca postojowe po obu stronach jezdni tym samym uwolnić chodniki. Do tej pory kierowcy parkowali w ten sposób, co powodowało, że samochody jadące w przeciwnych kierunkach miały spore trudności, aby się ominąć.

Ruch jednokierunkowy będzie odbywał się od ul. Namysłowskiej w kierunku ul. Burdzińskiego i nie będzie dotyczył rowerzystów.

Linneusza

Podobnie sytuacja przedstawia się na sąsiedniej ul. Linneusza. Ta ulica już przed wdrażanymi właśnie zmianami była jednokierunkowa. Można poruszać się nią od Burdzińskiego w kierunku Namysłowskiej. Tam, gdzie to możliwe, parkowanie zostanie wyznaczone po obu stronach jezdni. Na najwęższym fragmencie kierowcy będą mieli do dyspozycji zatoki postojowe. Planujemy też wprowadzić miejsca wyłącznie dla mieszkańców z identyfikatorami.

Szanajcy

Jedna z najbardziej obleganych ulic na tym obszarze. Kierowcy parkują tu na jezdni oraz chodniku. Niestety często zdarzało się, że również w okolicach przejść dla pieszych czy na trawnikach. Ta praktyka jest szczególnie niebezpieczna ze względu na szkołę, która znajduje się na tej ulicy.

Po zmianach wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na odc. między ulicami Namysłowską i Burdzińskiego. Dzięki temu będziemy mogli wyznaczyć legalne miejsca na jezdni, a kierowcy nie będą zmuszeni przeciskać się między sobą. Dodatkowo – skrzyżowanie z ul. Dąbrowszczaków zamienione zostanie na rondo, co upłynni ruch.

W narożniku ul. Szanajcy, przy ul.  Skoczylasa wyznaczona zostanie strefa B-35 przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców ze specjalnym identyfikatorem.

pl. Hallera

Pl. Hallera jest centralną przestrzenią tej części Pragi-Północ. Lokale usługowe, sklepy i przede wszystkim prywatne mieszkania, generują sporą liczbę samochodów, które poszukują miejsca do zaparkowania. W konsultacjach otrzymaliśmy wiele uwag dotyczących zastawiania przestrzeni przeznaczonych dla pieszych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, również zdecydowaliśmy o tym, aby parkowanie, tam gdzie się da, przesunąć w stronę jezdni.

Szczególnej poprawy wymagał chodnik przy północnej jezdni. Kierowcy pozostawiali tu pieszym kilkanaście, a czasem kilka centymetrów przestrzeni.

Strefy dla mieszkańców

Bilans parkingowy poprawią również strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35, np. przy wspomnianej ul. Szanajcy) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy. Strefa B-39 będzie obowiązywać na obszarze ulic Burdzińskiego, Szanajcy, Linneusza i Darwina.

Większe i mniejsze zmiany przeprowadzimy również na ulicach Szymanowskiego, Brechta, Burdzińskiego, Dąbrowszczaków czy Skoczylasa. Projekty organizacji ruchu można znaleźć na naszej stronie internetowej. Projekty zamieszczone na stronie są zatwierdzone i w takim kształcie zostały przekazane do wdrożenia. W czasie wdrożenia podlegają drobnym korektom np. w zakresie lokalizacji poszczególnych znaków drogowych. Korekty te mogą nie być widoczne na projektach zamieszczonych na stronie.

Łączna długość ulic ze strefą płatnego parkowania w dzielnicy to 34 km. Wyznaczamy na nich ok. 5 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych, z czego 1,4 tys. przypadać będzie na obszar włączony do strefy od 2 stycznia. Zgodnie z przepisami, co najmniej 4% wszystkich miejsc to miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

SPPN na Pradze-Północ w liczbach

Strefa płatnego parkowania została wprowadzona na terenie części dzielnicy jesienią 2020 r. Objęła wtedy powierzchnię 3,7 km2. Teraz strefa obejmie również rejon placu Hallera od 2 stycznia 2023 roku. Na ulicach pojawią się 33 dodatkowe parkomaty (oprócz już działających na terenie “starej” SPPN), trzeba też ustawić nowe znaki pionowe oraz poziome, aby precyzyjnie wyznaczyć miejsca postojowe.

Na Pradze-Północ strefa płatnego parkowania obejmie łącznie 63 ulice, aleje i place mające status drogi publicznej. Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych. Za organizację ruchu i parkowania na takich obszarach odpowiadają ich zarządcy.

Powered by Projectic.pl