Marywilska - nowy układ drogowy w rejonie Kupieckiej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

16-01-2023

Marywilska – nowy układ drogowy w rejonie Kupieckiej

Wymieniona nawierzchnia, sygnalizacje świetlne w trzech lokalizacjach, łącznica między drogą boczną a główną, a także nowe chodniki i drogi dla rowerów. To efekt prac w rejonie skrzyżowania ulic Marywilskiej i Kupieckiej, które zrealizował deweloper.

Rozwój Warszawy trwa nieustannie. Firmy budujące nowe osiedla czy biurowce muszą pamiętać, że ich inwestycje wpływają na funkcjonowanie miasta. Dlatego mają obowiązek dostosowania układu drogowego tak, żeby gwarantował płynność zwiększonego ruchu wywołanego nową zabudową. Taki obowiązek nakłada na nie ustawa o drogach publicznych.

Właśnie deweloper przebudował rejon skrzyżowania ulic Marywilskiej i Kupieckiej. Ronson Development, który realizuje po sąsiedzku inwestycję komercyjną, wprowadził tam zmiany usprawniające poruszanie się wszystkim uczestnikom ruchu. Prace zakończyły się kilkanaście dni temu.

Ruchem na skrzyżowaniu steruje teraz sygnalizacja świetlna. Dzięki temu kierowcy zyskali bezpieczniejszy wjazd i wyjazd z ul. Kupieckiej, a piesi taką samą możliwość przekroczenia przejścia przez drogę główną ul. Marywilskiej, gdzie prowadzi ich wyremontowany chodnik. Zebra została przesunięta bliżej skrzyżowania, dzięki czemu jego obszar stał się mniejszy, a droga do pokonania przez pieszych – krótsza.

Jezdnia ul. Marywilskiej w kierunku północnym oraz południowy wylot ze skrzyżowania stały się szersze, zyskały też nową nawierzchnię. Wykonawca zlikwidował biegnący po wschodniej stronie drogi głównej pas rowerowy, a ruch rowerowy poprowadził wydzieloną jednokierunkową drogą dla rowerów. Aby zapewnić płynność ruchu samochodowego, po południowej stronie skrzyżowania zlikwidował wykorzystywane w niewielkim stopniu przejście. Na jezdni wschodniej utworzył pas do skrętu w prawo w ul. Kupiecką, z dopuszczeniem jazdy na wprost dla autobusów.

 

Łącznica i droga dla rowerów

W pasie zieleni między drogami ul. Marywilskiej (za ślimakiem skrzyżowania z ul. Płochocińską) powstała łącznica. Po to, żeby odciążyć skrzyżowanie jezdni bocznej z ul. Kupiecką. Łącznica ma 5 m szerokości i poruszają się nią kierowcy, którzy wjechali na ul. Marywilską z ul. Płochocińskiej. Na łącznicę nie mogą wjechać ci, którzy poruszają się boczną drogą ul. Marywilskiej od ul. Kupieckiej. Droga ta stała się dwukierunkowa dla wszystkich tylko na krótkim odcinku – do wjazdu przy budynku Marywilska 44C. Dalszy fragment do jazdy w kierunku południowym przeznaczony jest tylko dla mieszkańców dojeżdżających na posesję. Dojście pieszo ułatwia im zaś nowe przejście, które powstało przez drogę boczną.

Od łącznicy przez pas zieleni do skrzyżowania z ul. Kupiecką została poprowadzona nowa droga dla rowerów. Natomiast znajdująca się po sąsiedzku zebra (położona ok. 100 m na południe od skrzyżowania z ul. Kupiecką) zyskała sygnalizację świetlną.

Ostatnim elementem przebudowy były zmiany na znajdującym się ok. 400 m na północ od skrzyżowania z ul. Kupiecką łączniku dróg bocznej z główną ul. Marywilskiej. Łącznik stał się szerszy i dwujezdniowy. Na jego skrzyżowaniu z drogą główną powstała sygnalizacja świetlna. Aby nie zaburzać tam płynności ruchu, wykonawca uniemożliwił jadącym od północy ul. Marywilską skręt w lewo. Dojazd z tego kierunku możliwy jest na skrzyżowaniu z ul. Kupiecką.

 

Marywilska i Inowłodzka

Kilkanaście dni temu prace zakończyły się również w rejonie skrzyżowania ulic Marywilskiej i Inowłodzkiej. Tam układ drogowy też zmodyfikował deweloper. Dotychczasowy wlot ul. Inowłodzkiej stał się tylko wjazdem w tę ulicę, zaś odchodząca od niej droga boczna została przedłużona w kierunku północnym do istniejącego wjazdu z Marywilskiej pod pobliskie hale chłodnicze. Wjazd ten został przebudowany. Po poszerzeniu stał się wyposażonym w sygnalizację świetlną skrzyżowaniem, na którym są trzy nowe przejścia dla pieszych (dwa przez ul. Marywilską i jedno przez drogę dojazdową do budowanego osiedla) i komplet przejazdów rowerowych.

Powered by Projectic.pl