Mniej wypadków, mniej zabitych - statystki za pierwsze półrocze 2012 r. - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

31-08-2012

Mniej wypadków, mniej zabitych – statystki za pierwsze półrocze 2012 r.

Przedstawiamy wyniki stanu bezpieczeństwa drogowego w Warszawie za pierwsze półrocze 2012 r. Statystyki napawają optymizmem.

W pierwszym półroczu tego roku, w wyniku wypadków drogowych śmierć na drodze poniosło 27 osób, porównywalnie w roku 2011 ofiar śmiertelnych było znacznie więcej, bo aż 58. Zmniejszyła się również liczba wypadków, z 522 w pierwszym półroczu  2011 r., do 411w roku 2012. Wciąż najwięcej zdarzeń i kolizji na drogach jest spowodowanych przez kierowców (355), o wiele mniej kolizji powodują piesi, tylko 52 wypadki były właśnie z ich winy.

Najczęstszymi wykroczeniami jakie popełniają kierowcy są niezmiennie, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, nieprzestrzeganie pierwszeństwa i wreszcie niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Bez winy nie są również sami piesi, którzy najczęściej są odpowiedzialni za spowodowane kolizje i wypadki poprzez nieostrożne wejście na jezdnię przed nadjeżdżającym pojazdem. Do grzechów przechodniów można również zaliczyć przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, jak również wejście na jezdnię przy czerwonym świetle.

Znacząco spadła liczba kierowców, którzy spowodowali wypadki pod wpływem alkoholu, w pierwszym półroczu tego roku odnotowano tylko 2 takie przypadki, w roku ubiegłym było ich 12, w roku 2009 – 20. Porównując dane na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba pijanych kierowców zmniejszyła się drastycznie, co oczywiście niezmiernie cieszy.

Pamiętajmy jednak, że są to dane za pierwsze półrocze, tak naprawdę to od nas wszystkich (uczestników ruchu) zależy czy nie przyczynimy się do powiększenia tych statystyk. Bo tak naprawdę bezpieczeństwo nasze, jak i innych użytkowników dróg jest w dużej mierze w naszych rękach.

Na świecie w wypadkach drogowych każdego dnia ginie prawie 1,3 mln ludzi.

Powered by Projectic.pl