Naprawa zewnętrznych gzymsów na wiaduktach w ciągu al. Jana Pawła II - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

24-06-2014

Naprawa zewnętrznych gzymsów na wiaduktach w ciągu al. Jana Pawła II

Wiadukty drogowe zlokalizowane są w ścisłym centrum miasta w ciągu al. Jana Pawła II nad Al. Jerozolimskimi.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Dworzec Centralny,  kompleks handlowo-usługowy oraz liczne zabudowania hotelowe i biurowe. Wiadukty zapewniają bezkolizyjny przejazd al. Jana Pawła II w kierunku dzielnicy Żoliborz i Mokotów. Wzdłuż estakad biegnie linia tramwajowa o dużym natężeniu ruchu. Teren pod obiektami został wykorzystany na przystanki tramwajowe. Równolegle do pasów drogowych estakad, w poziomie terenu, ciągnie się droga umożliwiająca dojazd do skrzyżowania ulic.

Pod wiaduktem przebiegają Al. Jerozolimskie łączące dzielnice Ochota i Praga. Istniejące wiadukty drogowe wybudowane zostały w 1976 roku, w postaci żelbetowej konstrukcji o długości 293,55m każdy. Konstrukcja 13-przęsłowa obiektów oparta została na schemacie ramownicy, o rozpiętości przęseł od 19,25 do 24 metrów. W okresie wakacyjnym Zarząd Dróg Miejskich zaplanował  prace konserwacyjno-utrzymaniowe, które obejmują demontaż bariery energochłonnej, wykucie krawężnika i betonu kap. Zniszczona izolacja pod kapą, zostanie wymieniona na nową, szczelną izolację.

Na podsypce wzdłuż drogi, położony zostanie nowy krawężnik granitowy o wymiarach 20x20cm, kotwiony w betonie kapy. Deski gzymsowe zostaną powiązane prętami z głównym zbrojeniem kap. Zabetonowana kapa pokryta zostanie nawierzchnio-izolacją z żywic poliuretanowych. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu, przewiduje się montaż nowych barier energochłonnych. Uszczelnione zostaną połączenia krawężnika z betonem i asfaltem oraz betonu z deską gzymsową.

Termin realizacji głównych prac zaplanowano na  lipiec-sierpień. W miesiącu lipcu rozpoczniemy prace na wiadukcie w kierunku Żoliborza, w związku z tym na wiadukcie wschodnim z ruchu kołowego  zostanie wyłączony prawy pas ruchu, lewym pasem będzie odbywał się ruch w kierunku północnym, z kolei pod wiaduktem na jezdni al. Jana Pawła II i ul. Chałubińskiego w kierunku Żoliborza na czas prac z ruchu kołowego  zostanie wyłączony lewy pas.

W miesiącu sierpniu prace skoncentrują się na wiadukcie w kierunku Mokotowa. Organizacja ruchu będzie analogiczna jak na wiadukcie wschodnim. Z ruchu kołowego zostanie wyłączony  prawy pas na wiadukcie zachodnim i lewy pas jezdni al. Jana Pawła II i ul. Chałubińskiego. O zmianach w organizacji ruchu na czas prac będziemy informować na bieżąco.  

Powered by Projectic.pl