Nielegalne reklamy - bilans lutego. Trwają konsultacje ws. uchwały krajobrazowej - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

08-03-2023

Nielegalne reklamy – bilans lutego. Trwają konsultacje ws. uchwały krajobrazowej

Regularnie usuwamy z pasa drogowego naszych ulic nielegalne reklamy. W lutym na 138 ulicach skontrolowaliśmy 878 nośników i usunęliśmy 31 nieprzepisowych. Obecnie trwają konsultacje społeczne ws. uchwały krajobrazowej, która poprawi jakość przestrzeni miasta i ograniczy chaos reklamowy.

Nielegalne reklamy nie tylko wpływają negatywnie na estetykę przestrzeni publicznej, ale mogą też obniżać poziom bezpieczeństwa. Zdarza się, że nośniki reklamowe ograniczają widoczność kierowcom i utrudniają przejście pieszym. Dlatego wykorzystanie pasa drogowego jest przez nas stale kontrolowane pod kątem działalności niezwiązanej z funkcją drogi. Zwracamy uwagę, czy znajdujące się tam obiekty, w tym reklamy, są umiejscowione tak, że nie utrudniają poruszania się. Sprawdzamy także, czy mają odpowiednie zezwolenie.

Kontrole, usunięcia, postępowania i kary

W lutym przeprowadziliśmy 878 kontroli pod kątem umieszczania reklam. W wyniku naszych działań zostało usuniętych 31 nielegalnych nośników, umieszczonych w pasie drogowym bez zgody zarządcy drogi.

Wszczęto też 60 postępowań administracyjnych zmierzających do ukarania właścicieli nielegalnych nośników oraz wydano 49 decyzji administracyjnych nakładających kary.

 

Od początku bieżącego roku skontrolowaliśmy 1780 reklam i usunęliśmy 76 nośników ustawionych w pasie drogowym bez zezwolenia, a także wszczęliśmy 96 postępowań administracyjnych zmierzających do ukarania właścicieli nielegalnych reklam i wydaliśmy 101 decyzji administracyjnych nakładających kary.

Pomocni mieszkańcy

Comiesięczne efekty związane z usuwaniem nielegalnych reklam to nie tylko rezultaty całodobowej kontroli naszych pracowników w ramach bieżących obowiązków. Bardzo pomocni są również mieszkańcy, którzy informują nas o nielegalnych obiektach. Najprostszym i zarazem najskuteczniejszym sposobem jest interwencja w Miejskim Centrum Kontaktu pod numerem 19115. Zachęcamy do korzystania z tego właśnie sposobu.

Sprawdzanie legalności reklam jest elementem szerszej kontroli pasa drogowego. Zwracamy uwagę, czy też inne obiekty, jak np. kioski czy stoiska handlowe, zostały ulokowane za naszą zgodą. Dlatego w 2022 r. przeprowadziliśmy łącznie 16 723 kontrole, które skutkowały usunięciem nielegalnych 613 reklam i 518 innych obiektów w pasie drogowym. Wśród nich znalazły się m.in. pojemniki na odzież używaną i wygrodzenia.

Zajęcie pasa drogowego bez naszej zgody wiąże się z karą. W 2022 r. wszczęliśmy 2062 postępowania administracyjne zmierzające do ukarania właścicieli nielegalnych obiektów (w tym 1145 postępowań dotyczyło reklam) oraz wydaliśmy 1304 decyzje administracyjne naliczające kary na właścicieli nielegalnych obiektów (w tym 751 decyzji dotyczyło reklam).

Kara

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi to dziesięciokrotność opłaty za okres, w którym reklama była wyeksponowana. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod nośnik są różne i zależą m.in. od wielkości reklamy, czasu jej umieszczenia i kategorii drogi. Przykładowo pas drogowy drogi powiatowej był zajęty przez 30 dni przez reklamę o powierzchni 5 m kw., a stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosiła 3,10 zł. Mnożąc te wartości, kwota kary wyniosłaby 4650 zł.

Konsultacje ws. uchwały krajobrazowej

Takie liczby to w dużej mierze efekt chaosu reklamowego. Skutecznie ograniczy go uchwała krajobrazowa dla Warszawy. Pierwszy raz projekt uchwały zaprezentowany został w 2017 r. i wzbudził wówczas wielkie zainteresowanie opinii publicznej. W 2018 r. zaktualizowany dokument został wyłożony do publicznego wglądu w trybie ustawowym. Po rozpatrzeniu uwag projekt trafił do Rady m.st. Warszawy. 16 stycznia 2020 r. radni niemal jednogłośnie przyjęli dokument – uchwałę uchylił jednak wojewoda mazowiecki. O jej dalszych losach rozstrzygnęły sądy administracyjne kolejnych instancji. Proces ten trwał dwa lata. Po orzeczeniu sądów Miasto Stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do ponownego uzgodnienia i wyłożenia dokumentu. Stało się to pod koniec lutego.

Jednocześnie rozpoczęły się konsultacje społeczne. Głos w sprawie m.in. reklam, szyldów, małej architektury czy ogrodzeń mogą zabrać również mieszkanki i mieszkańcy stolicy. Projekt uchwały oraz przewodnik po jego najważniejszych zapisach dostępny jest na stronie architektura.um.warszawa.pl. Uwagi do dokumentu można zgłaszać zarówno za pomocą specjalnego formularza, jak i w formie maila na adres: krajobrazowa@um.warszwa.pl. Uwagi można przesyłać do 31 marca 2023 r.

Można również wciąż udział w konsultacjach:

  • w czasie dyżuru w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury przy pasażu S. Wiecheckiego „Wiecha” 4:

                – 9 marca (czwartek) w godz. 16-19,

                – 13 marca (poniedziałek) w godz. 16-19,

  • podczas dyżuru telefonicznego pod numerem 22 325 81 08 w środy 8 i 15 marca, w godz. 13-16.

 

Z projektem uchwały można się także zapoznać w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w Al. Jerozolimskich 44 (poziom -1, wejście od Wydziału Obsługi Mieszkańców) od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Co zmieni uchwała? 

Projekt uchwały krajobrazowej przewiduje m.in.:

  • zasadnicze ograniczenie liczby i dopuszczalnych formatów nośników reklamowych, odpowiednio do charakteru urbanistycznego poszczególnych ciągów ulicznych,
  • uporządkowanie lokalizacji i skali szyldów, szczególnie na elewacjach budynków, w obrębie tzw. pola szyldowego,
  • wprowadzenie obowiązku dostosowania istniejących nośników reklamowych i szyldów do nowych przepisów,
  • wykluczenie budowy ogrodzeń z najbardziej rażących wizualnie materiałów, ograniczenie wysokości ogrodzeń oraz ustanowienie minimalnych zakresów tzw. przezierności,
  • wykluczenie grodzenia osiedli modernistycznych i określenie maksymalnej rozpiętość terenów grodzonych na nowych osiedlach mieszkaniowych,
  • ujednolicenie obiektów małej architektury na terenach publicznych w zakresie kolorystyki i wykorzystywanych materiałów.

 

W porównaniu do tekstu uchwalonego w 2020 r. projekt wprowadza szereg zmian. Część z nich wynika z rozstrzygnięć, które zapadły w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w grudniu 2021 r. Dlatego wykreślone zostały z zapisów projektu uchwały określenia liczby nośników reklamowych na nieruchomości, a także regulacje dotyczące tablic urzędowych oraz elementów wygradzających jezdnie. Poszerzone zostały również dolne granice małego formatu nośników reklamowych, dopuszczono ich stosowanie na niektórych urządzeniach technicznych i obiektach małej architektury oraz zrewidowano dopuszczalne formaty nośników dla poszczególnych ciągów ulicznych.

Powered by Projectic.pl