Niwelujemy bariery architektoniczne. Pochylnia nad al. Stanów Zjednoczonych - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

11-03-2014

Niwelujemy bariery architektoniczne. Pochylnia nad al. Stanów Zjednoczonych

Podczas tegorocznej konferencji poświęconej inwestycjom i remontom w pasie drogowym, która odbyła się w lutym br., zastępca prezydenta m.st. Warszawy Pan Jacek Wojciechowicz dużo czasu poświęcił na temat zapowiadanej  niwelacji przeszkód dla osób niepełnosprawnych w 2014 roku w pasie drogowym ZDM.

Przy okazji remontów rokrocznie w miarę możliwości i warunków technicznych zmniejszamy bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Zarząd Dróg Miejskich w trakcie przeprowadzania prac zawsze dostosowuje infrastrukturę do potrzeb osób, które mają problemy z poruszaniem się poprzez obniżanie krawężników, czy przy okazji wymiany nawierzchni chodnikowej w Al. Jerozolimskich  poprzez wybudowanie pochylni lub budowę urządzeń dźwigowych na wiadukcie wzdłuż ul. Saskiej.

Kolejne miejsce, które dostosujemy do potrzeb osób niepełnosprawnych to wiadukt nad al. Stanów Zjednoczonych z którego osoby niepełnosprawne ruchowo nie mają możliwości zejścia na poziom przystanków autobusowych w kierunku centrum. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie przeprowadzenia remontu kładki nad ul. Ostrobramską, w ramach którego zostaną wybudowane dwie pochylnie, które pozwolą przemieścić się i zejść na poziom przystanków, ale tylko i wyłącznie na ul. Ostrobramską. W związku z tym postanowiliśmy jako odrębny obiekt wybudować dodatkową pochylnię od płd- zach strony wiaduktu. Pozwoli to na stworzenie ciągu umożliwiającego przemieszczanie się od strony kładki tj. od ul. Ostrobramskiej do wiaduktu i zejścia z niego na al. Stanów Zjednoczonych. W planach mamy wykonanie nasypu, rozbiórkę istniejących schodów, w miejsce których zamontujemy pochylnię.

Jednocześnie w dalszym ciągu trwają prace przy remoncie kładki, prace były kontynuowane również w okresie zimowym. Wykonawca wyspawał  już konstrukcję stalową, ta zostanie przewieziona na miejsce i tutaj dodatkowo zakotwiczona, wówczas mogą pojawić się zawężenia na jezdni do jednego pasa ruchu z utrzymaniem ruchu w ul. Ostrobramskiej w okolicach kładki. Te niewielkie utrudnienia w ruchu wystąpią jednak dopiero w chwili montażu konstrukcji. W chwili obecnej nie ma żadnych utrudnień w ruchu kołowym, wynikających z remontu kładki.

Same balustrady będą dostosowane i spawane do pochylni na miejscu, po zamontowaniu całej konstrukcji stalowej. Również już w zeszłym roku konstrukcja została zabezpieczona warstwą cynku i powłoką malarską bez warstwy nawierzchniowej.

Powered by Projectic.pl