Placu Pięciu Rogów, czyli nowa przestrzeń przyjazna pieszym - zobacz projekt - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

08-06-2018

Placu Pięciu Rogów, czyli nowa przestrzeń przyjazna pieszym – zobacz projekt

Za nami konsultacje społeczne i wybór koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowego placu Pięciu Rogów. Teraz czas, aby pokazać projekt zmian i szerzej porozmawiać o nim z mieszkańcami. Spotkanie już w najbliższy czwartek, a na wszystkie uwagi czekamy do 20 czerwca.

Zapraszamy na spotkanie 14 czerwca br. (czwartek) o godzinie 17.00 do Jack’s Bar Warsaw Cinema, przy ul. Brackiej 18.

Projektowane przez firmę WXCA Sp. z o.o. rozwiązanie zakłada uporządkowanie układu drogowego, w tym likwidację miejsc postojowych dla samochodów w rejonie placu. W ramach projektu zlikwidujemy bariery utrudniające poruszanie się osobom o ograniczonej mobilności, jak również osobom niedowidzącym i niewidomym.

Miejsce, w którym spotykają się ulice Bracka, Chmielna, Zgoda i Szpitalna, to jedna z najważniejszych przestrzeni publicznych Śródmieścia. Obecny sposób zagospodarowania placu daleki jest  od pełnego wykorzystania jego walorów. Większość powierzchni zajmują jezdnie i powierzchnie niezagospodarowane. Zdominowany przez samochody, pełniący rolę skrzyżowania plac pełni przede wszystkim funkcję komunikacyjną. Chcemy to zmienić.

Plac Pięciu Rogów stanie się miejscem otwartym oraz dostępnym dla wszystkich użytkowników przestrzeni miejskiej, które z czasem stanie się obowiązkowym punktem spotkań i spędzania wolnego czasu. Punktem wyjścia było tutaj uporządkowanie przestrzenne placu.

Będzie on jedną przestrzenią, bez wydzielonych chodników i jezdni. Choć przejazd przez plac zostanie zachowany tylko dla autobusów i rowerów  w ciągu ul. Kruczej i Szpitalnej, nadrzędną rolę otrzyma tu ruch pieszy. Ważnym elementem koncepcji jest też wprowadzenie zieleni wysokiej – drzew liściastych o kształtowanej wysokości i koronie. Uwzględniono również spójną stylistycznie małą architekturę z licznym siedziskami. Plac stanie się dzięki temu bardziej zieloną i przyjazną przestrzenią do spędzania czasu. Zaprojektowana została także nowa iluminacja placu dostosowana do projektowanego charakteru prestiżowej przestrzeni publicznej.

Prezentujemy wizualizację tego placu.

Na spotkaniu będzie można obejrzeć makietę. Wszystkie uwagi można do nas przesłać do 20 czerwca br. na adres konsultacje@zdm.waw.pl.

 

Powered by Projectic.pl