Nowa sygnalizacja stanie na ul. Cybernetyki - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

16-06-2016

Nowa sygnalizacja stanie na ul. Cybernetyki

Niebezpieczne przejście dla pieszych na ul. Cybernetyki zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną. Pieniądze na ten cel przyznała Rada Warszawy.

Chodzi o przejście dla pieszych przez ul. Cybernetyki na wysokości ul. Wynalazek. Dziś to miejsce jest wyjątkowo niebezpieczne dla pieszych – pojazdy zjeżdżające z wiaduktu nad torami osiągają duże prędkości a jezdnie o dwóch pasach ruchu skłaniają do wyprzedzania. Przekłada się to na duża liczbę wypadków. W ostatnich latach (2013-2016) doszło tu do 7 wypadków, w tym jednego śmiertelnego.

Przeprowadzona przez ZDM analiza wykazała potrzebę budowy sygnalizacji świetlnej w tym miejscu. Wynika to z częstych wypadków i dużego natężenia ruchu pojazdów (w szczycie ok. 1,5 tys. pojazdów na godzinę w każdym kierunku). Mocno uczęszczane jest też samo przejście dla pieszych. W szczycie porannym korzysta z niego blisko 130 osób na godzinę, w szczycie popołudniowym ponad 70 osób. Klasa drogi (G – główna) nie pozwala zastosować środków uspokojenia ruchu.

Dlatego ZDM wystąpił do Biura Rozwoju Miasta o wpisanie inwestycji polegającej na budowie sygnalizacji do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2017. Dziś Rada Warszawy rozpatruje wniosek o przyznanie pieniędzy na ten cel (1,1 mln zł).

Planowane zmiany w rejonie skrzyżowania ulic Cybernetyki i Wynalazek oraz znajdującego się tam przejścia dla pieszych zakładają ustawienie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Jednak ostateczny kształt zmian w tym miejscu będzie znany po przeprowadzeniu szczegółowych analiz i zatwierdzeniu projektu organizacji przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Powered by Projectic.pl