ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
12-09-2017

Nowe latarnie na Grenadierów

Remontujemy oświetlenie ulicy Grenadierów. W ciągu kilku tygodni wzdłuż ulicy staną nowoczesne latarnie. Dodatkowe oświetlenie zyskają też przejścia dla pieszych, dzięki czemu będzie bezpieczniej.

Obecnie prowadzimy prace związane z wymianą okablowania, m.in. układamy rury ochronne, które zabezpieczą instalację.

Wkrótce rozpoczniemy demontaż 65 starych słupów betonowych wraz z oprawami. W ich miejsce pojawi się 56 słupów o wysokości 10 metrów i 6 słupów o wysokości 6 metrów (doświetlenia przejść) oraz 75 opraw LED.

W ramach tego samego zadania zostanie wymieniona również sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ulicy Grenadierów z al. Stanów Zjednoczonych i z ul. Majdańską.

Prace zakończą się do 30 listopada.

Zdjęcia

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie