ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
09-01-2017

Nowe światła na Towarowej

Na skrzyżowaniu Towarowej i Grzybowskiej działa już nowa sygnalizacja świetlna. Zamiast starych słupów pojawiły się nowe, wraz z sygnalizatorami LED.

W ramach prac zdemontowaliśmy starą instalację sygnalizacji i zamontowaliśmy nowe urządzenia: słupy, maszty, sygnalizatory (LED 40/42 V) i okablowanie. Po remoncie – tak jak i przed – sygnalizacja pracuje w oparciu o programy stałoczasowe.

Na całym skrzyżowaniu zamontowaliśmy też sygnalizację akustyczną, dostosowaną do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Kasety urządzeń akustycznych generują informację akustyczną o świetle zielonym oraz informację wibracyjną przy świetle zielonym, ze wskazaniem kierunku przejścia i tabliczką z opisem informującą o topografii przejścia.

W 2018 r. wzdłuż ul. Towarowej planowana jest droga dla rowerów. Wówczas sygnalizacja na skrzyżowaniu z ul. Grzybowską zostanie odpowiednio dostosowana.

Zdjęcia

Budżet partycypacyjny - głosuj na po
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie