„Obwodnica” Targówka do końca września - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

09-07-2019

„Obwodnica” Targówka do końca września

Trwają intensywne prace związane z modernizacją ulic Targówka Mieszkaniowego. Termin zakończenia prac został wydłużony do 30 września.

Projekt przebudowy „obwodnicy” Targówka, czyli ciągu ulic Gorzykowskiej, Handlowej i Ossowskiego, to wspólna inicjatywa ZDM oraz dzielnicy Targówek. Powstawał przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców, radnych dzielnicy oraz m.st. Warszawy.

Inwestycja obejmuje kompleksowe zmiany na kilku ulicach, liczących łącznie niemal 3 kilometry. Skrzyżowania ul. Handlowej z ul. Gorzykowską, ul. Pratulińską i Kołową oraz ul. Ossowskiego z Witebską są przebudowywane na ronda. Remont obejmuje wymianę 20 tys. m kw. płyt chodnikowych, powstaje też droga dla rowerów i ścieżka biegowa o nawierzchni nieutwardzonej. Przewidujemy też zmiany w organizacji ruchu – na jezdni wyznaczymy 140 miejsc postojowych, powstają też nowe przejścia dla pieszych przez ul. Handlową (między ul. Lusińską a ul. Kołową, przy ul. Lusińskiej, ul. Mokrej i ul. Szczepanika) i przez ul. Myszkowską (przy ul. Hodowlanej). Wszystkie przejścia będą wyposażone w azyle. Modernizowane jest oświetlenie ulicy, przybędzie też zieleni (ponad 200 nowych drzew i 28 tys. krzewów), ławek i stojaków dla rowerów.

Inwestycję wartą ok. 24 mln zł. wykonuje firma IDS-BUD. Roboty rozpoczęły się w połowie ubiegłego roku. W wielu miejscach prace nie mogły się jednak rozpocząć. Jedną z przyczyn były przeciągające się uzgodnienia z gestorami sieci podziemnych. Mimo naszych usilnych starań, wciąż nie udało się podpisać wszystkich niezbędnych dokumentów. Bez przebudowy sieci, nie można było rozpocząć robót drogowych w miejscach występujących kolizji.

Dodatkowo w 2018 roku na odcinku ul. Ossowskiego w czasie robót budowlanych odkryto przedwojenny bruk. Konserwator nakazał przeprowadzenie badań archeologicznych, które obecnie wstrzymują dalsze roboty na terenie ok. 2 tys. m kw. i nakazał przeprowadzenie prac archeologicznych. Z powodów formalnych, pierwsze postępowanie na wykonanie tych prac musiało zostać anulowane. Wykonawca został wybrany w kolejnym postępowaniu, podpisaliśmy już umowę i złożyliśmy wniosek o pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych. Dzięki nim, możliwe będzie określenie zaleceń dotyczących wykorzystania odkrytego przedwojennego bruku i zakończenie prac budowlanych w tym miejscu.

Dodatkowym utrudnieniem w realizacji prac był skomplikowany proces wdrażania czasowej organizacji ruchu. Na Targówku równolegle trwały prace związane z budową II linii metra, które powodowały dodatkowe utrudnienia i objazdy. Wykonawca zobowiązany był więc do zachowania przejezdności autobusów kursujących na trasach objazdowych. Z tego względu nie można było rozpocząć równolegle budowy wszystkich czterech projektowanych rond czy innych prac brukarskich. Roboty te są prowadzone etapami, co wpływa na wydłużenie remontu.

Pomimo tych trudności, wezwaliśmy wykonawcę do intensyfikacji robót na odcinkach, na których nie występują wcześniej opisywane problemy. Wykonawca w ostatnich miesiącach zwiększył potencjał kadrowy na budowie, co spowodowało, że zmiany na „obwodnicy” Targówka zaczynają być coraz bardziej widoczne. Znaczna część robót objętych kontraktem została już wykonana. Do tej pory ułożyliśmy ponad 12,5 tys. mkw. chodników oraz 3,7 tys. mkw. drogi dla rowerów. Na ostatniej prostej są prace związane z oświetleniem i budową pierwszej w Warszawie ścieżki dla biegaczy.

Obecnie wykonawca kończy budowę ronda u zbiegu Gorzykowskiej, Myszkowskiej i Handlowej, które ma zostać otwarte już jutro rano. To bardzo ważna informacja, gdyż otwarcie tego ronda pozwoli skierować tędy komunikację miejską i tym samym wykonawca będzie mógł rozpocząć intensywne prace na rondzie u zbiegu ulic Witebskiej, Ossowskiego i Prałatowskiej.

Aktualny termin zakończenia prac upływa z końcem września 2019 r. Zakładamy że wszystkie prace wiążące się z utrudnieniami w ruchu zakończą się w wakacje.

Powered by Projectic.pl