Ochota na płatne parkowanie - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

23-06-2020

Ochota na płatne parkowanie

W pierwszej połowie czerwca podpisaliśmy umowę na wykonanie badań parkingowych na terenie Ochoty. Efektem będzie kompleksowy dokument stanowiący punkt wyjścia do rozmowy o rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie tej dzielnicy.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analiz potrzeb parkingowych mieszkańców, inwentaryzacji obowiązujących organizacji ruchu, nieprawidłowości w parkowaniu, przedstawienia propozycji zmian w organizacji ruchu, a wszystko to do końca listopada. Cały proces będzie oczywiście powiązany z partycypacją mieszkańców w formie konsultacji społecznych, których organizacja planowana jest jesienią.

Strefa jest stolicy i warszawiakom niezbędna. Ma przede wszystkim chronić potrzeby parkingowe lokalnej społeczności. W drugiej kolejności ma pozwalać na odpłatne parkowanie dojeżdżającym spoza Śródmieścia. Właśnie odpłatność ma wpływ na ograniczenie zainteresowania parkowaniem wśród przyjezdnych, zwiększając tym samym szanse na znalezienie miejsca parkingowego mieszkańcom z najbliższej okolicy. Na Ochocie obecnie SPPN  obejmuje część dzielnicy i kończy się na linii ulic Wawelska – Kopińska  – Grzymały-Sokołowskiego. W ramach badań przeanalizowana zostanie zarówno organizacja ruchu na terenie obecnej strefy jak i poza nią. Oznacza to, że oprócz poszerzenia strefy chcemy też zająć się usprawnieniem jej funkcjonowania.

Żoliborz w przygotowaniu

W toku jest jeszcze analogiczny jak dla Ochoty przetarg na wykonanie badań na terenie Żoliborza, który nie został jeszcze rozstrzygnięty. W przypadku Żoliborza strefa miałaby objąć właściwie całą dzielnicę. Nowo wytyczony obszar miałby się oprzeć o fragment al. Prymasa Tysiąclecia, al. Armii Krajowej, most Grota-Roweckiego i Wisłę. Od południa (nasypy kolejowe linii 509 i 20) stykałby się ze strefą obecną i rozszerzeniem o Wolę.

Najpierw Wola i Praga

Tymczasem jeszcze w maju Rada Warszawy zdecydowałą o rozszerzenie SPPN o tereny Nowej i Starej Pragi oraz bliskiej Woli. Nowe parkomaty pojawią się tam już od 7 września. Pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania związany był m.in. z uruchomieniem kolejnych odcinków drugiej linii metra, co wyraźnie wpłynęło na sytuację parkingową w obu dzielnicach.

Zgodnie z zapowiedziami Rafała Trzaskowskiego, prezydenta m.st. Warszawy, jesteśmy zdeterminowani, aby chronić te tereny przed nadmierną liczbą parkujących samochodów. Doświadczenia, analizy oraz dane z istniejącej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) potwierdzają, że wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców do wjeżdżania do strefy. Skłania ich również do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca przyjezdnym oraz mieszkańcom. Druga grupa może skorzystać z zakupu abonamentu, uprawniającego do darmowego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.

Powered by Projectic.pl