Odnowimy ponad 2 mln m2 oznakowania poziomego - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Wyszukiwarka

Menu główne

19-03-2024

Odnowimy ponad 2 mln m2 oznakowania poziomego

Ponad 2 mln m2 – tyle oznakowania poziomego planujemy odnowić w trzy lata. Właśnie wybraliśmy wykonawcę do tego zadania i szykujemy się do podpisania umowy. Pierwsze prace zaplanowaliśmy już na początek kwietnia.

Pachołek ustawiony na odnowionej linii. Obok stare oznakowanie poziome przejścia dla pieszych.

Przygotowywaliśmy się zimą, by na wiosnę móc ruszyć pełną parą. Właśnie wybraliśmy wykonawcę, który w ciągu trzech lat będzie miał za zadanie odnowić nawet 2 mln 058 tys. m2 oznakowania poziomego na blisko 800 km podległych nam ulic. To m.in. linie czy strzałki oraz szereg innych symboli, bez których trudno wyobrazić sobie jazdę po stołecznych ulicach.

Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza obejmuje dzielnice północne (w tym północną część Śródmieścia). Druga natomiast dzielnice południowe (w tym południową część Śródmieścia). Do obu wybraliśmy składające się z kilku firm konsorcjum, które jako jedyne zgłosiło się w przetargu. Teraz przygotowujemy się do podpisania umowy wartej łącznie blisko 46,8 mln zł.

Trzy lata, sześć etapów

Wykonawca powinien rozpocząć prace już 1 kwietnia. Będzie to początek pierwszego etapu prac (wiosenno-letniego), który potrwa do końca lipca. Następnie już 1 sierpnia rozpocznie się kolejny (letnio-jesienny) i potrwa do końca października. Łącznie będzie sześć takich etapów – po dwa na każdy rok umowy.

Odnowimy nie tylko białe oznakowanie (którego jest oczywiście najwięcej), ale również – tam, gdzie to potrzebne – niebieskie (miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami) i czerwone (przejazdy rowerowe). Przewidziano odnowę oznakowania zarówno w technologii cienkowarstwowej, jak i grubowarstwowej. Prace będą jednak dotyczyć w zdecydowanej większości oznakowania w technologii cienkowarstwowej.

Prace powinny być prowadzone w godzinach 22-5. Dzięki temu ograniczymy wpływ ewentualnych utrudnień na ruch. Wykonawca będzie miał dowolność w wyznaczeniu kolejności ulic objętych umową. Będzie nam natomiast przesyłał raporty z wykonanych prac. Będzie również przesyłał plan na dany dzień. Dzięki temu będziemy mogli zareagować w sytuacji, gdy na wybranym przez wykonawcę odcinku zaplanowano w niedalekiej przyszłości jakieś prace, np. frezowanie.

Wyjątkowo możemy jednak zlecić naprawę w konkretnym miejscu w ramach dwóch trybów: pilnym (w przypadku konieczności jak najszybszej odnowy oznakowania) oraz zwykłym (w przypadku konieczności szybkiej, ale mniej pilnej odnowy; za jego pomocą będziemy zlecać malowanie grubowarstwowe). Ponadto wykonawca będzie konsultował z nami decyzje o odnowie wytypowanego przez niego oznakowania w kolorze niebieskim i czerwonym.

Czy wiesz, że…

Oba rodzaje oznakowania – cienkowarstwowe oznakowanie wykonane specjalnymi farbami i grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych – wymagają aplikacji szklanych mikrokulek zapewniających odblask i dobrą widoczność po zmroku.

Znaki poziome muszą mieć również dobre parametry antypoślizgowe. Dlatego stosujemy dodatkowo specjalne materiały uszorstniające.

Oznakowanie poziome (linia) przy dużym zbliżeniu.

Czym i jak malujemy?

Oznakowanie poziome jako uzupełnienie oznakowania pionowego musi być dobrze widoczne i bezpieczne. Dlatego tak ważna jest regularna odnowa. Ponadto wszystkie użyte przy malowaniu materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty i deklaracje dopuszczające je do użycia na drogach publicznych. Oznakowanie poddawane jest badaniom, które potwierdzają jakość wykonanych robót. Dbamy również o to, by wykorzystywane przy malowaniu oznakowania farby i masy chemoutwardzalne były pozbawione substancji zagrażających środowisku.

Zależy nam także, aby oznakowanie było jak najbardziej wytrzymałe. W porównaniu do znaków pionowych znaki poziome są znacznie bardziej narażone na zużycie. Zwłaszcza w miejscach, gdzie ruch jest większy. Dlatego wymagamy od wykonawcy, aby realizowane prace objęte były odpowiednią gwarancją. Dla oznakowania grubowarstwowego to aż 36 miesięcy.

W przypadku wytrzymałości oznakowania nie bez znaczenia jest także metoda jego nakładania. Przy większych pracach powinno korzystać się z samojezdnych malowarek z możliwością automatycznego podziału linii. Jednocześnie ważne jest odpowiednie przygotowanie nawierzchni. Ta powinna być dokładnie oczyszczona i sucha.

Wykonawca musi brać też pod uwagę warunki atmosferyczne i prognozy pogody. Farb i mas nie można oczywiście nakładać w czasie deszczu. Ponadto podczas nakładania oznakowania temperatura powietrze i nawierzchni powinna się mieścić w przedziale od 5 do 35 stopni Celsjusza. Natomiast wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 85%.

Powered by Projectic.pl