Ogródki kawiarniane - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

05-03-2014

Ogródki kawiarniane

Jak co roku miesiąc marzec to okres kiedy zaczynają napływać wnioski o zajęcie pasa drogowego pod ogródki kawiarniane.

Informujemy, ze można składać już wnioski, natomiast decyzje administracyjne na zajęcie pasa są wydawane przez Zarząd Dróg Miejskich w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

Na chwilę obecną wpłynęło do nas 30 wniosków. Każdy podmiot składający wniosek musi pamiętać o załączeniu do wniosku odpowiednich dokumentów, m.in. projektu organizacji ruchu zaopiniowanego przez Komendę Stołeczną Policji, Wydział Organizacji Ruchu ZDM, ostatecznie projekt powinien być zatwierdzony przez miejskiego inżyniera ruchu, mapę geodezyjną z naniesionym szkicem sytuacyjnym, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądownictwa i dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem.

Stawki za zajęcie pasa drogowego są  pobierane zgodnie z Uchwałą  Rady m. st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r., na drogach powiatowych 1,20 za m2, na drogach krajowych i wojewódzkich 1,50 za m2 razy powierzchnia, razy ilość dni. Zgodnie z Zarządzeniem  nr 3997/2013 Prezydent m.st. Warszawy, wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod ogródki sezonowe na Trakcie Królewskim wymaga uwzględnienia dodatkowych kryteriów i zaleceń konserwatorskich związanych z ograniczeniami dotyczącymi kolorystyki, czy wykorzystywanych materiałów.

Tradycyjnie najwięcej wniosków wpływa na zajęcie pasa na Trakcie Królewskim. Po praskiej stronie prym wiedzie ulica Francuska. W roku 2013 wydaliśmy 300 decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego pod ogródki kawiarniane, w roku 2012 – 202 decyzje. Ile wniosków wpłynie i ile decyzji wydamy w tym roku, okażę się pod koniec października.

Powered by Projectic.pl