ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
11-01-2017

Oświetlenie ulic do remontu. Otworzyliśmy oferty

Oświetlenie 6 ulic doczeka się remontu. Właśnie otworzyliśmy oferty w przetargu na wykonanie projektu takich prac.

Przetarg dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla remontu oświetlenia na ulicach: Stawki, al. Lotników, al. Wilanowskiej (na odcinku Wołoska – Dolina Służewiecka), Krasińskiego (odcinek Powązkowska – Wybrzeże Gdyńskie), Browarnej i Bliskiej (zadanie w ramach budżetu partycypacyjnego 2017).

Zadanie zostało podzielone na sześć części. W każdej z części dokumenty złożyło od dwóch do trzech wykonawców. Przynajmniej jedna z zaproponowanych ofert w każdym zadaniu mieści się w założonym przez nas budżecie. Oferty będą teraz analizowane. Wybrany wykonawca będzie miał 6 miesięcy na realizację zadania (nie dłużej niż do 31.07.2017).

W zakres prac wchodzi – oprócz wykonania projektu – także dokonanie skutecznego zgłoszenia robót lub uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, jeżeli okaże się ono wymagane. Chcemy, aby w projekcie uwzględnione zostało wykonanie robót polegających na demontażu lub ewentualnej zmianie lokalizacji istniejących urządzeń oświetleniowych, drogowych (znaki drogowe pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, MSI) oraz prac związanych z zielenią.

Na podstawie otrzymanych projektów przeprowadzimy – w tym lub w przyszłym roku – prace budowlane.

Budżet partycypacyjny - dyskutuj o pomysłach
Abonament parkingowy
Baner Warszawa 19115
Rozbudowa II linii metra - informacje o zmianach w komunikacji
Rozbudowa II linii metra - informacje o budowie