09-02-2018

Oświetlenie ulicy Bliskiej do remontu

Ulica Bliska na Kamionku zyska nowe oświetlenie. To efekt projektu zgłoszonego w ramach budżetu partycypacyjnego.

Oświetlenie ulicy Bliskiej do remontu

Na niewystarczające oświetlenie ulicy zwracali uwagę mieszkańcy. Projekt zgłoszony w ramach budżetu partycypacyjnego zyskał 340 głosów i został wybrany do realizacji. Obejmował on dodatkowe oświetlenie chodnika – jednak zdecydowaliśmy się rozszerzyć zakres prac i kompleksowo oświetlić całą ulicę.

W ramach prac zdemontujemy stare latarnie. W ich miejsce ustawimy 8 nowych słupów z oprawami LED oświetlających całą ulicę. Dodatkowo, aby zapewnić odpowiednie oświetlenie chodnika, przed budynkiem Bliska 23 pojawią się niskie słupy oświetleniowe, zaś po drugiej stronie ustawimy dodatkową latarnię oświetlającą chodnik. Dodatkowe oprawy z jaśniejszym światłem pojawią się w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Bliską przy Dworcu Wschodnim.

Przetarg na przebudowę oświetlenia ogłaszamy po raz drugi. Za pierwszym razem, jesienią ubiegłego roku, nie zgłosił się żaden wykonawca. Liczymy że tym razem znajdziemy firmę chętną do wykonania robót. Na oferty czekamy do 26 lutego. Wybrany wykonawca będzie miał 120 dni na realizację zadania.

WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETARGU

Powered by Projectic.pl