Oznakowanie urządzeń dźwigowych - Akcja Zarządu Dróg Miejskich - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

05-03-2014

Oznakowanie urządzeń dźwigowych – Akcja Zarządu Dróg Miejskich

To już kolejny raz, kiedy dodatkowo oznakowujemy windy, które są w naszym zarządzie.

Chcemy , aby ich użytkownicy, a najczęściej są to osoby niepełnosprawne lub matki z wózkami, byli jak najlepiej poinformowani o zasadach korzystania z urządzeń i czuli się w nich bezpiecznie. Co roku staramy się przeprowadzać akcję dodatkowego oznakowania oprócz już istniejącego. Akcja dodatkowych nalepek informacyjnych przyniosła rezultat na rondzie Dmowskiego, tam po wymianie ośmiu platform w 2012 r. wprowadziliśmy informacje na widocznym żółtym tle wewnątrz urządzeń, co pozwoliło znacznie zmniejszyć liczbę osób, które w wyniku nieprawidłowego korzystania z wind potrzebowały pomocy konserwatora, aby się z nich wydostać.

Uprzejmie przypominamy, że platformy znajdujące się w naszym zarządzie nie są typowymi windami, z których korzystamy w pomieszczeniach zamkniętych, w związku z tym ich obsługa również się różni. Przypominamy, aby w tego typu urządzeniach nie wychylać się poza krawędź podłogi, ponieważ zostanie przysłonięta kurtyna świetlna lub fotokomórka, która zatrzyma platformę.

Większość naszych urządzeń jest wyposażona w awaryjny zjazd w razie zaniku napięcia z niezależnym źródłem zasilania. Urządzenie jest skonstruowane w taki sposób, że w razie awarii zjedzie na najniższy poziom, co będzie sygnalizowane na pulsującym wyświetlaczu. Przypominamy również, aby nie nadużywać przycisku STOP, którego wielokrotne wciśnięcie blokuje windę i naraża Państwa na niepotrzebny stres. W przypadkach ewentualnych awarii, które oczywiście również się zdarzają w każdej windzie znajduje się numer do konserwatora, który ma obowiązek jak najszybciej przyjechać na miejsce, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Żeby zwiększyć Państwa bezpieczeństwo i zapobiec aktom dewastacji w tym roku zamontujemy kamery na wszystkich urządzeniach dźwigowych, w sumie to 105 obiektów. Obraz z kamer będzie przesyłany do centrali firmy, która będzie odpowiadała za bezpieczeństwo. Wierzymy, że te zabiegi jeszcze bardziej zwiększą  poczucie bezpieczeństwa, zmniejszą liczbę awarii i poprawią komfort jazdy.

Powered by Projectic.pl