Plac Trzech Krzyży dobrze przebudowany - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

09-11-2023

Plac Trzech Krzyży dobrze przebudowany

To już koniec przebudowy pl. Trzech Krzyży. Przez ostatnie miesiące udało się wyremontować nawierzchnię jezdni, wyznaczyć pasy rowerowe, osygnalizować niebezpieczne przejście dla pieszych, poprawić lokalizację przystanków autobusowych i przede wszystkim posadzić nową zieleń – w tym 28 drzew.

Plac Trzech Krzyży po remoncie.

Pierwsze prace na placu Trzech Krzyży rozpoczęły się jeszcze w zeszłym roku. Niemalże od początku cieniem na harmonogramie inwestycji kładł się zabytkowy bruk, który na znacznej powierzchni znajduje się pod asfaltową jezdnią. Znalezisko nie było zaskoczeniem, jednak dopiero po ujawnieniu skali i stanu technicznego bruku, można było wspólnie z konserwatorem zabytków dobrać szczegółowy plan działania.

Początkowo nie było pewności na dokładnie jak dużym obszarze obecny jest bruk oraz jak dobrze jest zachowany. Dlatego rozbiórek dokonywano ostrożnie i powoli, by nie uszkodzić bruku pod asfaltem. Następnie bruk został drobiazgowo zinwentaryzowany przez profesjonalny nadzór archeologiczny. Równolegle trwały uzgodnienia z konserwatorem zabytków co do sposobu postępowania z brukiem.

Ostatecznie został on naprawiony i ułożony ponownie, gdyż w wielu miejscach był mocno zużyty. Aby zabezpieczyć go przed degradacją, na odcinkach gdzie teraz odbywa się ruch, bruk został czasowo zabezpieczony asfaltem. To pozwoli zachować go do czasu docelowej rewitalizacji placu w przyszłości, kiedy bruk mógłby być bardziej wyeksponowany. Na razie stary układ bruku i torów tramwajowych jest odsłonięty punktowo, stanowiąc świadectwo historii placu.

Znaleziska archeologiczne.

Znaleziska archeologiczne pod jezdniami placu Trzech Krzyży

Bezpieczniej i wygodniej 

Jednym z założeń przebudowy pl. Trzech Krzyży była poprawa bezpieczeństwa i wygody – szczególnie dotyczyło to osób poruszających się pieszo. Dlatego też przejście dla pieszych w centralnej części placu, nisko ocenione w audycie, zyskało sygnalizację i azyle. Od teraz pasażerowie komunikacji miejskiej mogą łatwiej się przesiadać, dzięki skupieniu rozrzuconych przystanków w jednym miejscu: w sąsiedztwie Instytutu Głuchoniemych.

Przejście dla pieszych przez środek placu. Widoczna poprawa bezpieczeństwa względem stanu przed (po lewej stronie). Skrócenie przejścia, azyl i montaż sygnalizacji.

Widoczna poprawa bezpieczeństwa względem stanu przed (po lewej stronie). Skrócenie przejścia, azyl i montaż sygnalizacji.

Jeden „teleport” mniej  

Plac Trzech Krzyży, do tej pory jeden z głównych „teleportów rowerowych” stolicy, zyskał pełną infrastrukturę rowerową. Na jezdniach zostały wyznaczone nowe pasy rowerowe, które zapewniają połączenie istniejącej infrastruktury dla cyklistów w Alejach Ujazdowskich aż do Nowego Światu, a także ciągów rowerowych poprzecznie przecinających plac. Uzupełnieniem takiego układu jest dwukierunkowa droga rowerowa po wschodniej stronie placu od Alej Ujazdowskich do ulicy Książęcej.

Równa nawierzchnia

Aby móc wykonać infrastrukturę rowerową, niezbędny był remont jezdni. Zakres prac związanych z wymianą nawierzchni obejmował sam plac Trzech Krzyży oraz jego dalsze okolice. Latem zeszłego roku wymieniliśmy nawierzchnię na rondzie de Gaulle’a, naprawiona została też nawierzchnia Nowego Światu między rondem, a samym placem.

Efektowna zieleń jako zwieńczenie inwestycji

Na placu Trzech Krzyży pojawi się łącznie 28 nowych drzew. Właśnie trwa ich sadzenie. To 16 lip, 8 głogów i 4 grusze. Drzewa mają ok. 6 m wysokości i minimalny obwód pnia od 30 cm (głogi) do 50 cm (lipy). Dzieła dopełniają nowe trawniki, żywopłoty oraz skupiska bylin. To ponad 2700 m kw. terenów zielonych – zachowane zostały wszystkie istniejące oraz utworzone nowe.

Lipy robią szczególne wrażenie, czemu trudno się dziwić – każda z nich rosła w szkółce ok. 35 lat. Po ponad trzech dekadach odnalazły swoje stałe miejsce „zamieszkania” w Warszawie. Będzie im tu bardzo dobrze, ponieważ robimy wszystko, aby stolica była idealnym miejscem dla nowej zieleni.

Co najważniejsze, zieleń pojawiła się w miejscu betonu. Skute zostały „wyspy ciepła” przed kościołem św. Aleksandra, na trójkątnym skwerze u zbiegu ulic Żurawiej i Brackiej oraz w rejonie ulicy Książęcej. Zielenią są zastąpione też zbędne asfaltowe powierzchnie wyłączone z ruchu.

Powered by Projectic.pl