Płatne parkowanie na Pradze-Północ - najważniejsze zmiany w organizacji ruchu - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

27-08-2020

Płatne parkowanie na Pradze-Północ – najważniejsze zmiany w organizacji ruchu

Trwają prace związane z rozszerzaniem strefy płatnego parkowania na Pradze-Północ i Woli. Wyznaczamy 7,8 tys. miejsc postojowych, wprowadzamy też inne zmiany w ruchu. Część ulic stanie się jednokierunkowa.

Nowa strefa płatnego parkowania od 7 września obejmie znaczny obszar Pragi-Północ (Starą i Nową Pragę ograniczoną ul. Jagiellońską, Ratuszową, 11 Listopada, linią kolejową, ul. Radzymińską i Folwarczną), a także Wolę między ul. Okopową i Towarową a al. Prymasa Tysiąclecia (wraz z ul. Grabowską). Na Pradze zmiany obejmą kilkadziesiąt ulic (ok. 23 km), a na Woli blisko sto (ok. 45 km). Zgodnie z przepisami, aby wprowadzić opłaty, konieczne jest oznakowanie wszystkich miejsc postojowych. Projektowanie nowego oznakowania to ogromna praca wykonana przez zespół projektowy ZDM. Łącznie wszystkich arkuszy z projektami organizacji ruchu jest blisko 450. Największy z nich jest długi na blisko 3 metry (1,5 km ulicy). Wszystkie ułożone w jednej linii miałyby ponad 2 kilometry długości.

Dla każdej ulicy przygotowany został projekt nowej stałej organizacji ruchu. Obejmuje on nie tylko oznakowanie istniejących miejsc postojowych. Staraliśmy się znaleźć przestrzeń do wyznaczenia jak największej liczby miejsc parkingowych, przy zachowaniu odpowiednio szerokich chodników i bez ograniczania terenów zieleni. Dlatego część ulic stanie się jednokierunkowa, a uzyskane miejsce przeznaczymy na parkowanie. Tam gdzie to możliwe, zwężamy nadmiernie szerokie pasy ruchu i wprowadzimy pasy do parkowania lub przenosimy parkowanie z chodników na jezdnię. W ten sposób w nowej strefie w obu dzielnicach wyznaczymy aż 7,8 tys. miejsc do parkowania. To więcej niż było ich do tej pory (ok. 7,4 tys.).

CO SIĘ ZMIENIA NA PRADZE?

W rozszerzanej strefie na Pradze-Północ znajdzie się ok. 3,1 tys. wyznaczonych miejsc parkingowych. Dodatkowo, bilans parkingowy poprawią strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca z zakazem postoju (znak B-35), który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy. Są one wprowadzane tam, gdzie niemożliwe jest wyznaczenie pełnowymiarowych – w rozumieniu odpowiednich przepisów – stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat. Łącznie na Pradze-Północ będzie w nich ponad 200 dodatkowych miejsc dla samochodów. Przybliżoną lokalizację takich miejsc przedstawiamy na grafice.

Zmiany w oznakowaniu są już wprowadzane. W niektórych miejscach wiąże się to z koniecznością czasowego przeparkowania aut, aby umożliwić wykonanie malowania. Znaki zakazu z informacją o takim obowiązku są ustawiane z odpowiednim wyprzedzeniem. Prosimy aby zwracać na nie uwagę.

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego poprzedzi montaż tablic informacyjnych. Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na nowe znaki. Poniżej przedstawiamy ulice na Pradze-Północ, które we wrześniu staną się jednokierunkowe (w nawiasie podano kierunek i odcinek). Podobne zestawienie dla Woli przedstawialiśmy kilka dni temu.

 • Bródnowska (od Szwedzkiej do 11 Listopada);
 • Kowelska (od Strzeleckiej do Kowieńskiej);
 • Środkowa (od Kowieńskiej do Strzeleckiej);
 • Środkowa (od Stalowej do Strzeleckiej);
 • Konopacka (od Strzeleckiej do Stalowej);
 • Konopacka (od Wileńskiej do Małej);
 • Mała (od Konopackiej do Inżynierskiej);
 • Wieczorkiewicza (od Markowskiej do Brzeskiej);
 • Zaokopowa (od Wileńskiej do Małej);
 • Grodzieńska (od Kosmowskiej w stronę Białostockiej);
 • Tarchomińska (od Wiosennej do Białostockiej).

Tak jak obiecywaliśmy podczas konsultacji społecznych, poza oznakowaniem miejsc postojowych planujemy również inne zmiany w organizacji ruchu. Ich wdrażanie zostało podzielone na etapy. Pierwszy z nich, związany z uruchomieniem strefy, zostanie wdrożony we wrześniu tego roku. Największe zmiany czekają ulice:

 • Jagiellońska (parkowanie między rondem Starzyńskiego a pl. Hallera przenosimy z chodnika na jezdnię);
 • Ratuszowa (parkowanie wzdłuż ZOO przenosimy częściowo na jezdnię, poszerzając dojście do ZOO. Na odcinku od Targowej do Namysłowskiej wyznaczamy dodatkowe miejsca parkingowe na jezdni);
 • Wileńska (ruch na tej ulicy znacznie spadł po odcięciu połączenia ze Szwedzką. Dzięki temu możliwe jest wyznaczenie parkowania na bardzo szerokiej jezdni);
 • Ząbkowska (na odcinku brukowanym wyznaczamy parkowanie na jezdni i częściowo na jezdni, uspokajając na nich ruch);
 • Białostocka (na odcinku między Nieporęcką a Brzeską parkowanie przenosimy częściowo na jezdnię, poszerzając chodniki).

Równolegle pracujemy już jednak nad kolejnym etapem, zakładającym m.in. zabezpieczenie przejść dla pieszych i skrzyżowań przed nielegalnym parkowaniem, poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach czy powiększenie zieleni dzięki rozbrukowaniu powierzchni wyłączonych z ruchu.

Powered by Projectic.pl