Pochylnia na Przyczółku Grochowskim. Jest przetarg na projekt budowlany - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

09-07-2021

Pochylnia na Przyczółku Grochowskim. Jest przetarg na projekt budowlany

Ogłosiliśmy przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej dla nowej pochylni na węźle na Przyczółku Grochowskim. Dzięki inwestycji poprawimy dostępność seniorom i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Pieniądze na ten cel w marcu przyznała nam Rada Warszawy.

Wiadukt wzdłuż ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych wyremontowaliśmy w zeszłym roku. Ze względu na zły stan techniczny obiektu zdecydowaliśmy się na kompleksową modernizację, która wiązała się także z jego najbliższym otoczeniem. Dlatego m.in. rozebrane zostały schody prowadzące na przeprawę od strony północno-wschodniej. Ułożone z chodnikowych płyt stopnie z biegiem czasu stały się na tyle nierówne, że przestały nadawać się do użytku.

Odnowiony wiadukt, jak i cały węzeł, jest w pełni dostępny. Wszędzie da się dostać istniejącymi pochylniami, jednak w kilku przypadkach wymaga to nadkładania drogi. Przykładem dojście do ul. Kinowej, które dla seniorów i osób z ograniczoną mobilnością nie jest dziś zbyt komfortowe.

Aby je ułatwić, wybudujemy pochylnię. W tym celu w marcu podczas sesji Rada m.st. Warszawy przyznała nam 1,2 mln zł. Dzięki temu jeszcze w tym roku rozpocznie się przygotowanie projektu budowlanego, na co przetarg właśnie ogłosiliśmy. Wybrany wykonawca będzie miał 240 dni na sporządzenie dokumentacji, na podstawie której możliwa stanie się realizacja prac w terenie.

Chodnik, trasa rowerowa i przejście 

Pochylnia powstanie w śladzie dawnych schodów. Zostanie włączona do wiaduktu w miejscu, które w tym celu przygotowaliśmy w trakcie remontu obiektu. Obejdzie się bez ingerencji w przeprawę – zdejmiemy tylko fragment barierki i odpowiednio wyprofilujemy część nasypu pod przyłączenie nowego elementu. 

Prace będą miały jednak szerszy zakres. Obejmą prowadzący do pochylni chodnik, w miejscu którego powstanie nowy trotuar i trasa rowerowa od strony ul. Międzyborskiej, a także skupią się na przejściu pod łącznicą pozwalającą wjeżdżać samochodom z al. Stanów Zjednoczonych na ul. Ostrobramską. Przejście zostanie dostosowane na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, w planie jest też jego poszerzenie. Dzięki temu poprawimy dojście na wiadukt wszystkim niezmotoryzowanym uczestnikom ruchu. Zmiany dopełni wymiana opasek i barier na łącznicy jezdni od strony pochylni.

Szczegóły inwestycji zostaną dopracowane na etapie projektowania i uzgodnień. Projekt będzie gotowy w przyszłym roku, najprawdopodobniej również wtedy rozpocznie się budowa pochylni.

Powered by Projectic.pl