Pomiary ruchu drogowego w 2021 roku - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

01-03-2021

Pomiary ruchu drogowego w 2021 roku

W związku z niepoprawiającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce, spowodowaną liczbą zachorowań na COVID-19, utrzymywane są liczne ograniczenia, restrykcje i zalecenia w przestrzeni publicznej, które mają zredukować liczbę chorych. Niektóre z wprowadzonych w ubiegłym roku restrykcji czy ograniczeń warunkowo są luzowane lub znoszone. To wszystko w konsekwencji przekłada się na zachowania komunikacyjne mieszkańców Warszawy.

Wdrażanie kolejnych ograniczeń, restrykcji i zakazów, a następnie ich luzowanie w wybranych branżach gospodarki, ma wpływ na sytuację na stołecznych drogach. Podobnie jak w ubiegłym roku, wprowadzono dla szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych naukę zdalną. Część zakładów pracy decyduje się utrzymanie pracy zdalnej lub hybrydowej (rotacyjnej).  Ma to bardziej, ale też mniej oczywiste konsekwencje dla miasta, np. utrudnia przygotowanie inwestycji budowlanych.

Dlatego też jednostki miejskie zajmujące się ruchem drogowym, po analizie dostępnych danych o natężeniu ruchu na terenie miasta, podjęły decyzję o wznowieniu możliwości prowadzenia pomiarów od 2 marca 2021 r., na podobnych zasadach jak miało to miejsce przed okresem zimowym. Wykonawcy będą mogli prowadzić pomiary natężenia ruchu pod warunkiem zastosowania publikowanych co tydzień wskaźników korekcyjnych.

 

Współczynnik korekcyjny należy stosować zgodnie ze wzorem: 𝑁𝑘=𝑁𝑧/W𝑘
gdzie:

  • 𝑁𝑘− natężenie obliczeniowe ruchu, po zastosowaniu współczynnika korekcyjnego;
  • 𝑁𝑧− zmierzone natężenie ruchu;
  • W𝑘 współczynnik korekcyjny;

 

Podczas składania do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym lub Zarządu Dróg Miejskich dokumentacji projektowej lub opracowań zawierających rezultaty pomiarów ruchu wykonanych po 1 marca 2021 r. prosimy o załączanie wyników pomiarów ruchu przed i po zastosowaniu współczynnika korekcyjnego.

Przypominamy, że pomiary natężenia ruchu należy wykonywać w okresie miarodajnym, obrazującym istniejący rozkład ruchu. Za okres uznawany za miarodajny prosimy przyjąć dni tygodnia od wtorku do czwartku, w miesiącach: marzec – czerwiec i wrzesień – listopad, po ustabilizowaniu się ruchu z uwagi na okres wakacyjny, z wyłączeniem tygodni, w których występują święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz dni, w których występowały istotne utrudnienia i ograniczenia w ruchu. Pomiary natężenia ruchu należy prowadzić przy korzystnych warunkach atmosferycznych, pozostających bez wpływu na utrudnienia w ruchu oraz wybór środka transportu. Pomiary należy wykonać w dwóch szczytach komunikacyjnych w godzinach 7:00-9:00 i 15:00-17:00.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz m. st. Warszawy, a także jej nieprzewidywalnością w bieżącym roku, uprzejmie informujemy, że zastrzegamy możliwość czasowego zawieszenia możliwości prowadzenia pomiarów natężenia ruchu. Mając na uwadze powyższe, prosimy o regularne monitorowanie treści publikowanych na stronach urzędów.

Data ostatniej aktualizacji komunikatu: 28 maja 2021 r.

Powered by Projectic.pl