Pomiary ruchu drogowego w czasie wzrostu zachorowań na COVID-19 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

25-11-2020

Pomiary ruchu drogowego w czasie wzrostu zachorowań na COVID-19

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w całym kraju, spowodowaną odnotowywanym wzrostem zachorowań na COVID-19, wprowadzane są liczne ograniczenia, restrykcje i zalecenia w funkcjonowaniu życia publicznego, które mają na celu redukcję liczby chorych. To przekłada się także na zachowania komunikacyjne mieszkańców Warszawy.

Wdrażane kolejnych ograniczeń, restrykcji czy zakazów, jak chociażby umieszczenie Warszawy w czerwonej strefie sanitarnej z powodu pandemii koronawirusa, ma wpływ na sytuację na stołecznych drogach. Podobnie jak w pierwszej połowie roku, wiele osób, które do tej pory tej pory codziennie jechały do pracy, na uczelnię czy do szkoły, zostaje w domach. Ma to bardziej, ale też mniej oczywiste konsekwencje dla miasta – np. utrudnia przygotowanie inwestycji budowlanych.

Dlatego Biuro Polityki Mobilności i Transportu w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich, po analizie dostępnych danych o natężeniu ruchu na terenie miasta, podjęło decyzję o niezawieszaniu możliwości prowadzenia pomiarów, tak jak miało to miejsce przed wakacjami. Wykonawcy będą mogli prowadzić pomiary natężenia ruchu pod warunkiem zastosowania publikowanych co tydzień wskaźników korekcyjnych.

 

Współczynnik korekcyjny należy stosować zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

Podczas składnia do Biura Polityki Mobilności i Transportu lub Zarządu Dróg Miejskich dokumentacji projektowej lub opracowań zawierających rezultaty pomiarów ruchu wykonanych po 12 października 2020 r., prosimy o załączanie wyników pomiarów ruchu przed i po zastosowaniu współczynnika korekcyjnego.

Zgodnie z informacją podaną poniżej oraz zamieszczaną w wydawanych wytycznych do analiz komunikacyjnych, uprzejmie informujemy, że z dniem 30 listopada 2020 r. kończy się okres, w którym możliwe jest prowadzenie pomiarów natężenia ruchu. Opracowania wykonane z wykorzystaniem pomiarów ruchu przeprowadzonych po 30 listopada 2020 r. mogą zostać zakwestionowane przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu lub Zarząd Dróg Miejskich.

Przypominamy, że pomiary natężenia ruchu należy wykonywać w okresie miarodajnym obrazującym istniejący rozkład ruchu. Za okres uznawany za miarodajny prosimy przyjąć dni tygodnia od wtorku do czwartku, w miesiącach: marzec – czerwiec i wrzesień – listopad, po ustabilizowaniu się ruchu z uwagi na okres wakacyjny, z wyłączeniem tygodni, w których występują święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz dni, w których występowały istotne utrudnienia i ograniczenia w ruchu. Pomiary natężenia ruchu należy prowadzić przy korzystnych warunkach atmosferycznych, pozostających bez wpływu na utrudnienia w ruchu oraz wybór środka transportu. Pomiary należy wykonać w dwóch szczytach komunikacyjnych w godzinach 7:00-9:00 i 15:00-17:00.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju oraz m. st. Warszawy, a także jej nieprzewidywalnością w 2021 r., uprzejmie informujemy, że o możliwości prowadzenia pomiarów w sezonie wiosennym, czyli od 1 marca 2021 r., zostanie wydany stosowny komunikat. Mając na uwadze powyższe, prosimy o regularne monitorowanie treści publikowanych na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu i Zarząd Dróg Miejskich informują, że dopuszcza się korzystanie z pomiarów archiwalnych z 2017 r. i nowszych w przypadku braku znaczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i układzie drogowym w sąsiedztwie inwestycji, lub z 2019 r. i nowszych, jeśli w sąsiedztwie inwestycji doszło do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym lub układzie drogowym. W przypadku korzystania z danych o ruchu udostępnionych  przez ww. urzędy lub pozyskanych od podmiotów prywatnych prosimy o podanie źródła pochodzenia danych wraz z ewentualnym tytułem opracowania, w którym zostały one wykorzystane.

Powered by Projectic.pl