Pomiary ruchu drogowego w czasie wzrostu zachorowań na COVID-19 - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

17-11-2020

Pomiary ruchu drogowego w czasie wzrostu zachorowań na COVID-19

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w całym kraju, spowodowaną odnotowywanym wzrostem zachorowań na COVID-19, wprowadzane są liczne ograniczenia, restrykcje i zalecenia w funkcjonowaniu życia publicznego, które mają na celu redukcję liczby chorych. To przekłada się także na zachowania komunikacyjne mieszkańców Warszawy.

Wdrażane kolejnych ograniczeń, restrykcji czy zakazów, jak chociażby umieszczenie Warszawy w czerwonej strefie sanitarnej z powodu pandemii koronawirusa, ma wpływ na sytuację na stołecznych drogach. Podobnie jak w pierwszej połowie roku, wiele osób, które do tej pory tej pory codziennie jechały do pracy, na uczelnię czy do szkoły, zostaje w domach. Ma to bardziej, ale też mniej oczywiste konsekwencje dla miasta – np. utrudnia przygotowanie inwestycji budowlanych.

Dlatego Biuro Polityki Mobilności i Transportu w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich, po analizie dostępnych danych o natężeniu ruchu na terenie miasta, podjęło decyzję o niezawieszaniu możliwości prowadzenia pomiarów, tak jak miało to miejsce przed wakacjami. Wykonawcy będą mogli prowadzić pomiary natężenia ruchu pod warunkiem zastosowania publikowanych co tydzień wskaźników korekcyjnych.

 

Współczynnik korekcyjny należy stosować zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

Podczas składnia do Biura Polityki Mobilności i Transportu lub Zarządu Dróg Miejskich dokumentacji projektowej lub opracowań zawierających rezultaty pomiarów ruchu wykonanych po 12.10.2020 r., prosimy o załączanie wyników pomiarów ruchu przed i po zastosowaniu współczynnika korekcyjnego.

Mając na uwadze bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w przypadku znacznych wzrostów liczby zachorowań lub wdrożeniu kolejnych ograniczeń, restrykcji lub zaleceń mających wpływ na funkcjonowanie miasta w sferze zachowań komunikacyjnych, zastrzega się możliwość czasowego lub całkowitego ograniczenia możliwości prowadzenia pomiarów. 

Mając na uwadze powyższe, prosimy o regularne monitorowanie treści publikowanych na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Przypominamy, że pomiary natężenia ruchu należy wykonywać w okresie miarodajnym obrazującym istniejący rozkład ruchu. Za okres uznawany za miarodajny prosimy przyjąć dni tygodnia od wtorku do czwartku, w miesiącach: marzec – czerwiec i wrzesień – listopad, po ustabilizowaniu się ruchu z uwagi na okres wakacyjny, z wyłączeniem tygodni, w których występują święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz dni, w których występowały istotne utrudnienia i ograniczenia w ruchu. Pomiary natężenia ruchu należy prowadzić przy korzystnych warunkach atmosferycznych, pozostających bez wpływu na utrudnienia w ruchu oraz wybór środka transportu. Pomiary należy wykonać w dwóch szczytach komunikacyjnych w godzinach 7:00-9:00 i 15:00-17:00.

Powered by Projectic.pl