13-11-2017

Potrzebna i Gniewkowska wyasfaltowane

Pierwszy odcinek ciągu ulic Potrzebnej i Gniewkowskiej już po remoncie. Zamiast starej, zniszczonej nawierzchni ułożyliśmy równy asfalt. To pierwszy etap kompleksowych prac, które poprawią jakość dróg na Odolanach.

Potrzebna i Gniewkowska wyasfaltowane

Sieć drogowa Odolan powstała w czasach, gdy nie było tu żadnej zabudowy mieszkaniowej i ulice służyły wyłącznie obsłudze zakładów przemysłowych. Teraz, gdy w pobliżu powstają kolejne osiedla, a drogi są zniszczone przez pojazdy ciężarowe, konieczne są działania remontowe, aby zapewnić przejezdność i odpowiedni standard dróg, zmniejszając uciążliwości dla mieszkańców.

Duża zmiana

W weekend nową nawierzchnię asfaltową ułożyliśmy na odcinku pomiędzy dwoma przejazdami kolejowymi (w granicach dzielnicy Włochy). Zniknęła stara nierówna trylinka, a zmiany znacząco poprawiły komfort i bezpieczeństwo jazdy. To pierwszy etap robót w tym rejonie. Jeszcze w tym roku planujemy ułożyć nową nawierzchnię na kilkusetmetrowym odcinku ul. Gniewkowskiej od ul. Ordona do ul. Mszczonowskiej.

Chcemy wyremontować też pozostały odcinek ul. Gniewkowskiej, który jest w najgorszym stanie technicznym. Doraźny remont jest wstępnie zaplanowany na przyszły rok i odbędzie się przy udziale finansowym firm budowlanych korzystających z tej ulicy. Na jezdni planujemy ułożyć nawierzchnię betonową. Nową nawierzchnię w przyszłym roku zyska również ul. Ordona, na odcinku nieobjętym przebudową zrealizowaną przez ZDM w 2015 r.

To nie koniec zmian. Planowana jest także przebudowa ul. Jana Kazimierza. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na dokumentację projektową nowej ulicy. Projekt kompleksowej przebudowy powstanie w 2018 r., tak aby na początku 2019 r. można było przeprowadzić roboty budowlane.

Równolegle z działaniami remontowymi analizowana jest również możliwość wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na Odolanach. Wśród propozycji przygotowanych przez Urząd Dzielnicy jest m.in. wprowadzenie strefy Tempo 30, zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza i ul. Ordona, ograniczenie ruchu ciężarowego w godzinach nocnych na ul. Jana Kazimierza i objęcie całych Odolan strefą C-16 (wjazd pojazdów ciężarowych wymaga uzyskania identyfikatora). Jeśli propozycje te uzyskają akceptację Biura Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy, planujemy ich wprowadzenie w najbliższych miesiącach.

Powered by Projectic.pl