Prace asfaltowe na placu Trzech Krzyży - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

28-12-2022

Prace asfaltowe na placu Trzech Krzyży

Na placu Trzech Krzyży trwają intensywne prace. Korzystając z pogody, układamy asfalt w jego wschodniej części. Po zakończeniu tych robót udostępnimy jezdnię kierowcom samochodów osobowych i autobusów Warszawskiego Transportu Publicznego.

Prace asfaltowe na placu Trzech Krzyży

Rozpoczęliśmy dziś układanie kolejnej warstwy asfaltu na całej wschodniej jezdni placu. Roboty prowadzone są od Al. Ujazdowskich do skrzyżowania z ul. Książęcą, a także w rejonie pomnika Wincentego Witosa. Po zakończeniu tych prac, w piątek, 30 grudnia, w godzinach popołudniowych kierowcy będą mogli tędy pojechać w stronę ronda de Gaulle’a. Ostatnia, wierzchnia warstwa asfaltu zostanie położona już po okresie zimowym.

Jezdnia wschodnia

Wjeżdżający na pl. Trzech Krzyży z Al. Ujazdowskich będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Nadal niedostępny pozostanie skręt w stronę ul. Wiejskiej i Instytutu Głuchoniemych. Przed skrzyżowaniem z Książęcą kierowcy skorzystają już z dwóch pasów: do jazdy prosto oraz prosto i w prawo.

Wyjazd z ulicy Książęcej na pl. Trzech Krzyży nadal będzie możliwy w lewo lub w prawo.

Programy sygnalizacji świetlnej w tym miejscu zostaną dopasowane do zmian w ruchu.

Jezdnia zachodnia

Dla jadących od ronda de Gaulle’a dostępne będą dwa pasy: jeden do jazdy prosto na południe i drugi do skrętu w lewo, w ul. Książęcą. Dodatkowo z prawego pasa kierowcy będą mogli skręcić w Mokotowską. Umożliwiony zostanie wyjazd z Hożej na Al. Ujazdowskie. Tu także dostosowana zostanie sygnalizacja świetlna.

Skoncentrujemy swoje prace na północnej części placu (trójkątny skwer). Wyłączona z ruchu pozostanie również jezdnia na placu pomiędzy Nowym Światem i Bracką. Cały czas wygrodzony będzie teren wokół kościoła św. Aleksandra.

Nie zmieni się także organizacja ruchu w rejonie ul. Wiejskiej i Prusa. Na ul. Wiejskiej utrzymano ruch dwukierunkowy pomiędzy ul. Frascati a Prusa. Na tym odcinku obowiązuje też zakaz zatrzymywania się. Parkowanie jest dopuszczone wyłącznie na wyznaczonych do tego miejscach. Kierowcy muszą skręcić z ul. Wiejskiej w Prusa i z Prusa w Wiejską.

Piesi będą mogli przekroczyć plac po „zebrze” na wysokości Instytutu Głuchoniemych. Droga dla rowerów wzdłuż Al. Ujazdowskich, na czas prac, zostanie zamknięta na wysokości pomnika Witosa.

Zmiany będą obowiązywały co najmniej do kwietnia 2023 roku.

Zmiany w rejonie pl. Trzech Krzyży

Nowa nawierzchnia na rondzie de Gaulle’a i Nowym Świecie to początek zapowiadanej przemiany pl. Trzech Krzyży. Nasze plany obejmują obszar od ulicy Smolnej aż do Alej Ujazdowskich. Na zmianach zyskają przede wszystkim cykliści i piesi.

Układ tras rowerowych w Śródmieściu zostanie uzupełniony o kluczowy element. Nowe drogi i pasy rowerowe na placu zapewnią połączenie istniejącej infrastruktury dla cyklistów w Al. Ujazdowskich aż do Nowego Światu.

Poprawi się także bezpieczeństwo pieszych i wygoda pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego. Mniej więcej pośrodku placu, po południowej stronie kościoła św. Aleksandra, pojawi się sygnalizacja świetlna, a przejście dla pieszych zyska azyle. Z kolei na wysokości Instytutu Głuchoniemych powstanie nowy przystanek autobusowy, który zastąpi istniejące, rozrzucone po wschodniej stronie placu. W ten sposób pasażerowie będą mogli odjechać z jednego wspólnego przystanku w kierunku północnym.

Powered by Projectic.pl