Prace utrzymaniowe na Siekierkowskim - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Warszawa 19115 Miejskie Centrum Kontaktu

Wyszukiwarka

Menu główne

09-07-2012

Prace utrzymaniowe na Siekierkowskim

Rozpoczęły się prace na Trasie Siekierkowskiej

Nawierzchnia chodnikowa i schody wzdłuż trasy to zakres robót jakie Zarząd Dróg Miejskich wykonuje w ramach prac utrzymaniowych na tym obiekcie. W pierwszej kolejności w miejscu uszkodzenia i korozji  wycinamy fragment betonu. Następnie czyścimy je i reprofilujemy zaprawami PCC. Na wyczyszczoną i wyrównaną powierzchnię nałożymy warstwę nawierzchnio – izolacyjną z żywic. Nie zapomnieliśmy również o renowacji schodów, te są skuwane i zostaną ponownie odtworzone. Na konstrukcję żelbetową zostanie również ułożona warstwa nawierzchniowo – izolacyjna.

Prace trwają również przy usuwaniu korozji na deskach gzymsowych wzdłuż obiektu. Tam gdzie gołym okiem widać już skorodowane elementy będą  one sukcesywnie usuwane.

Powered by Projectic.pl