Pracujemy na wiaduktach w rejonie ważnego skrzyżowania na Woli - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

10-06-2021

Pracujemy na wiaduktach w rejonie ważnego skrzyżowania na Woli

Kontynuujemy prace na wiaduktach w rejonie skrzyżowania ulic Wolskiej, Kasprzaka i Redutowej. Po wymianie dylatacji przystąpiliśmy do naprawy spodu płyt pomostów.

Prace dotyczą czterech wiaduktów – dwóch przebiegających górą nad poprowadzonym w wykopie fragmencie ul. Kasprzaka i dwóch w ciągu ul. Redutowej nad północną jezdnią ul. Kasprzaka. Naprawiany jest spód płyty pomostu i ściany boczne na wszystkich tych obiektach.

Zakres robót obejmuje najpierw skucie starej, zdegradowanej i częściowo odspojonej warstwy ochronnej pomostu, a następnie jej odtworzenie. Potem przeprowadzane jest zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych, wykonanie powłoki ochronnej zbrojenia z zapraw o spoiwie polimerowo-cementowym, a na koniec zaimpregnowanie betonu cienkowarstwową powłoką ochronną.

Trwające prace powinny zakończyć się w wakacje. Ale nawet gdyby się przedłużyły (głównie ze względu na opady, które utrudniają, a czasami uniemożliwiają prowadzenie takich robót), to i tak nie wpłyną na utrudnienia w ruchu, bo wykonywane są poza obszarem jezdni. Ich realizacja pozwoli wydłużyć okres eksploatacji obiektów o kolejne kilkanaście lat.

W rejonie skrzyżowania ulic Wolskiej, Kasprzaka i Redutowej pracowaliśmy także w zeszłym roku. Na dwóch wiaduktach w ciągu ul. Wolskiej wymieniliśmy dylatacje z bitumicznych na modułowe. Przeprowadziliśmy tam też szereg innych robót utrzymaniowych, które dotyczyły m.in. poprawy izolacji i wymiany nawierzchni jezdni na obiektach.

Prace na wiaduktach w ciągu ul. Wolskiej nie należą do najłatwiejszych, a tym samym możliwych do przeprowadzenia w krótkim czasie ze względu na skośne usytuowanie obiektów nad północną jezdnią ul. Kasprzaka. Na szerszym, trzypasmowym wiadukcie (jezdnia ul. Wolskiej w kierunku zachodnim) długość dylatacji wynosi aż 35 m, co odpowiada szerokości dziesięciu pasów ruchu.

Powered by Projectic.pl