Przebudowa i projekt - dwie sygnalizacje na Stegnach - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Menu główne

21-09-2021

Przebudowa i projekt – dwie sygnalizacje na Stegnach

Dwie korzystne oferty wpłynęły w przetargu na przebudowę wiekowych świateł u zbiegu alei Sikorskiego i ulicy Czarnomorskiej. Rozstrzygnęliśmy też zamówienie na zaprojektowanie - na sąsiednim skrzyżowaniu - zupełnie nowej sygnalizacji, która poprawi wyjazd z osiedla Pod Skocznią.

Modernizacja sygnalizacji na skrzyżowaniu al. Sikorskiego z ul. Czarnomorską

Znajdująca się tam sygnalizacja jest jedną z najstarszych w okolicy i wymaga wymiany. Ze względu na swój wiek nie ma możliwości działania w trybie akomodacyjnym i nie pracuje w koordynacji z pozostałymi światłami w ciągu al. Sikorskiego.

Zadaniem wybranej w przetargu firmy będzie wymiana masztów i latarni sygnalizacyjnych na ledowe, wraz z okablowaniem i urządzeniami sterującymi. Nowe światła zostaną wyposażone w akustyczne naprowadzanie, automatyczne wykrywanie pojazdów oraz detekcję pieszych i rowerzystów. Tym samym sygnalizacja będzie pracować akomodacyjnie. Zielone światło dla samochodów będzie gasnąć tylko wtedy, gdy pieszy zbliży się do jezdni – pozwoli to na poprawę płynności ruchu na skrzyżowaniu. Ponadto światła zostaną skoordynowane z pozostałymi w ciągu al. Sikorskiego.

Przy okazji modernizacji sygnalizacji poprawimy towarzyszącą infrastrukturę. Wyznaczymy dwa przejazdy rowerowe – wzdłuż przejścia dla pieszych przez al. Sikorskiego i wzdłuż zebry na ul. Pory.

Przy jej wlocie, a także od strony ul. Czarnomorskiej, wybudujemy trzy krótkie fragmenty drogi dla rowerów, aby podpiąć do nich trasy, które w przyszłości powstaną po obu stronach al. Sikorskiego. Wyremontujemy chodniki w obrębie przejść i zamontujemy płyty z wypustkami, ostrzegające osoby z dysfunkcją wzroku o zbliżaniu się do krawędzi jezdni. Dodatkowo zazielenimy południowo-wschodni narożnik przy wlocie ul. Czarnomorskiej, którego nawierzchnię w całości stanowi dziś kostka.

W przetargu zgłosiły się dwie firmy: Podkowa Sp. z o.o. oraz Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o. Obie zaproponowały zbliżone oferty w okolicach 1,6 mln złotych, przy czym oferta Przedsiębiorstwa Mostowego jest o ok. 100 tysięcy złotych niższa. Oferty muszą teraz zostać obowiązkowo przeanalizowane pod kątem formalnym, w tym kompletności i poprawności złożonych dokumentów. Na realizację prac przewidziane jest 80 dni od momentu podpisania umowy z wybraną firmą.

Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu al. Sikorskiego i przedłużenia ul. Leśnej Jeżyny

Dziś wjazd na rozbudowujące się osiedle Pod Skocznią nie należy do najłatwiejszych. Na al. Sikorskiego na odcinku od al. Wilanowskiej do ul. Jana III Sobieskiego nie ma ani jednej możliwości skrętu w lewo. Ci, którzy poruszają się od południa i chcą dostać się na ul. Pory, muszą wykonać wiele dodatkowych manewrów – dojechać na skrzyżowanie z ul. Jana III Sobieskiego i pokonać jej fragment, po czym dwa razy skręcić w prawo (w ul. Idzikowskiego i al. Witosa) i jeszcze raz przejechać tę samą „krzyżówkę”. W efekcie są skazani na znaczne nadkładanie drogi i utratę kilkunastu minut w oczekiwaniu na zielone światło. Utrudniony jest również wyjazd z nowych osiedli w stronę centrum. Obecnie mieszkańcy muszą jechać do al. Wilanowskiej, a następnie w stronę Ksawerowa.

Sytuację odmieni przebudowa skrzyżowania al. Sikorskiego na przedłużeniu ul. Leśnej Jeżyny. Obecnie to de facto wlot do dwujezdniowej arterii, w który i z którego można tylko skręcać w prawo. W tym miejscu ma powstać pełne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, które umożliwi również skręt w lewo. Nowe światła będą wyposażone w akustyczne naprowadzanie, co pozwoli na łatwiejsze przekraczanie jezdni osobom niewidomym i niedowidzącym, a także w automatyczne wykrywanie pojazdów oraz detekcję pieszych. Sygnalizacja będzie więc pracować akomodacyjnie – zielone światło dla samochodów zgaśnie tylko w przypadku zbliżenia się przechodnia do jezdni.

Dla tej inwestycji przetarg został już rozstrzygnięty, jednak dotyczy on wcześniejszego etapu – prac projektowych. Spośród trzech nadesłanych ofert najkorzystniejsza okazała się ta złożona przez firmę Siemens Mobility. Koszt projektu to 177 tysięcy złotych. Firma Siemens ma na jego wykonanie 180 dni, licząc od momentu podpisania umowy. Przetarg na samą przebudowę będzie można rozpisać po otrzymaniu gotowego projektu. Szacujemy więc, że inwestycję uda się przeprowadzić w przyszłym roku.

 

Pliki do pobrania

Powered by Projectic.pl